Mensen die door de coronacrisis hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen, kunnen gebruik maken van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Deze uitkering is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van noodzakelijke kosten. Het gaat hierbij met name om vaste woonlasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit. De regeling is bedoeld voor mensen van wie het inkomen door de coronacrisis zo is gedaald, dat ze deze kosten niet meer kunnen betalen. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden in de beleidsregels.

U kunt een aanvraag indienen tot 1 juli 2021 door onderstaand formulier in te vullen, te scannen en te versturen naar tonk@bergen.nl of per post naar Gemeente Bergen, o.v.v. TONK, Postbus 140, 5854 ZJ Bergen L