De gemeente Bergen kent een rijk verenigingsleven. Met het subsidiebeleid Welzijn ondersteunt de gemeente verenigingen en organisaties bij het uitvoeren van hun activiteitenDeze activiteiten moeten een maatschappelijk doel hebben. Een subsidie is altijd aanvullend op eigen inkomsten zoals contributie of lidmaatschapsgeld.

Subsidies welzijn voor verenigingen en organisaties

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van (vrijwilligers)organisaties en individuele bewoners. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de algemene subsidieverordening uit 2017. In de subsidieregelingen staan de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is.

  • Subsidieregeling amateurkunst
  • Subsidieregeling belangengroeperingen
  • Subsidieregeling jeugd en jongeren
  • Subsidieregeling sport
  • Subsidieregeling overige organisaties
  • Incidentele- en evenementensubsidies

Subsidie aanvragen

Verenigingen en organisaties die subsidie willen ontvangen, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor subsidie. Een aanvraag voor het volgende kalenderjaar moet vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar binnen zijn. Incidentele subsidies kunnen gedurende het hele jaar worden aangevraagd.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de activiteiten die u gaat uitvoeren onder een subsidieregeling vallen. In een subsidieregeling staat wanneer een vereniging of stichting in aanmerking komt voor subsidie.

Subsidie vaststellen

Sommige verenigingen moeten hun subsidie laten vaststellen. Het gaat om verengingen die subsidie ontvangen op basis van gerealiseerde activiteiten. Deze verenigingen krijgen bij hun beschikking een vaststellingsformulier toegestuurd. Hierin staat ook welke extra informatie u moet aanleveren, bijvoorbeeld een jaarverslag en/of een jaarrekening.

Het vaststellingsformulier voor uw subsidie van het afgelopen jaar moet u vóór 1 maart indienen.