Veel mensen raken in de problemen door de gevolgen die het coronavirus heeft voor hun werk. De overheid heeft maatregelen genomen om banen te behouden. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven bijvoorbeeld hun personeel kunnen doorbetalen en zzp’ers niet zonder geld komen te zitten.

Steunmaatregelen

Een overzicht van alle steunmaatregelen vindt u op de volgende websites:

De steunmaatregelen kunnen wijzigen. Ook komen er misschien nog steunmaatregelen bij. Houd de actualiteiten en websites daarom goed in de gaten. Hieronder leest u meer over de volgende steunmaatregelen: TOGS, TVL en Tozo.

TOGS

Voor ondernemers die door de genomen maatregelen in directe, financiële moeilijkheden zijn gekomen is de maatregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te betalen. Deze regeling stopt op 16 juni 2020. Aanvragen kan nog tot en met vrijdag 26 juni 2020. Meer informatie over de TOGS vindt u op RVO.nl.

TVL

Voor ondernemers die door de coronamaatregelen meer dan 30% van hun omzet hebben verloren komt er een nieuwe tegemoetkoming: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). De TVL is voor bedrijven met minder dan 250 werknemers en is bedoeld als opvolger van de TOGS. De regeling loopt van 1 juni t/m 30 september 2020.

Gedupeerde ondernemers krijgen een tegemoetkoming om hun vaste lasten te betalen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de hoogte van het omzetverlies. Een bedrijf krijgt maximaal €50.000 voor een periode van 4 maanden. Meer informatie over de TVL vindt u op Rijksoverheid.nl.

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een gemeentelijke noodvoorziening voor zelfstandigen die in de knel komen door de coronacrisis. Sinds 1 juni 2020 geldt Tozo 2.