Veel mensen raken in de problemen door de gevolgen die het coronavirus heeft voor hun werk. De overheid heeft maatregelen genomen om banen te behouden. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven bijvoorbeeld hun personeel kunnen doorbetalen en zzp’ers niet zonder geld komen te zitten.

Steunmaatregelen

Een overzicht van alle steunmaatregelen vindt u op de volgende websites:

De steunmaatregelen kunnen wijzigen. Ook komen er misschien nog steunmaatregelen bij. Houd de actualiteiten en websites daarom goed in de gaten. Hieronder leest u meer over de volgende steunmaatregelen: TOGS, TVL en Tozo.

TOGS

Voor ondernemers die door de genomen maatregelen in directe, financiële moeilijkheden zijn gekomen is de maatregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te betalen. Deze regeling stopt op 16 juni 2020. Aanvragen kan nog tot en met vrijdag 26 juni 2020. Meer informatie over de TOGS vindt u op RVO.nl.

TVL

Voor ondernemers die door de coronamaatregelen meer dan 30% van hun omzet hebben verloren komt er een nieuwe tegemoetkoming: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). De TVL is voor bedrijven met minder dan 250 werknemers en is bedoeld als opvolger van de TOGS. De regeling loopt van 1 juni t/m 30 september 2020.

Gedupeerde ondernemers krijgen een tegemoetkoming om hun vaste lasten te betalen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de hoogte van het omzetverlies. Een bedrijf krijgt maximaal €50.000 voor een periode van 4 maanden. Meer informatie over de TVL vindt u op Rijksoverheid.nl.

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een gemeentelijke noodvoorziening voor zelfstandigen die in de knel komen door de coronacrisis. Sinds 1 juni 2020 geldt Tozo 2; vanaf 1 oktober 2020 is Tozo 3 van kracht. Meer informatie vindt u via de links onderaan deze pagina.

Jaaropgave 2020

U ontvangt de jaaropgave Tozo uiterlijk 1 maart 2021. Heeft u een partner? Dan krijgt u allebei een jaaropgave. Dit is omdat u volgens de wet allebei een deel van deze uitkering ontvangt, ook als uw partner niet bij uw bedrijf betrokken is. U moet de uitkering ook allebei opgeven bij de belastingaangifte. In het aanvraagformulier en in de beschikking staat daarover het volgende:

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Waar moet u op letten bij belastingaangifte en toeslagen?

De uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2020. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. U ontvangt in het 1e kwartaal van 2021 een jaaropgave van de uitkering.

Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af. Heeft u een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval krijgen u en/of uw partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2020.

De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen via zzpcorona@bergen.nl

  • Het kabinet heeft vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen genomen. Op deze pagina vindt u een overzicht van meer informatiekanalen.
  • De regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2 is voor mensen van wie het inkomen door de coronacrisis zo is gedaald, dat noodzakelijke kosten niet meer betaald kunnen worden.
  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een gemeentelijke noodvoorziening voor zelfstandigen die in de knel komen door de coronacrisis. Sinds 1 juni 2020 is Tozo 2 van kracht. 
  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een gemeentelijke noodvoorziening voor zelfstandigen die in de knel komen door de coronacrisis. Sinds 1 oktober 2020 is Tozo 3 van kracht.
  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een gemeentelijke noodvoorziening voor zelfstandigen die in de knel komen door de coronacrisis. Sinds 1 april 2021 is Tozo 4 van kracht.
  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een gemeentelijke noodvoorziening voor zelfstandigen die in de knel komen door de coronacrisis. Sinds 1 juli 2021 is Tozo 5 van kracht.