Steun door jou brengt mensen die iets voor een ander willen betekenen en gezinnen die steun nodig hebben, bij elkaar. Wilt u graag iemand een steuntje in de rug bieden?

Of heeft uw kind extra zorg nodig en kunt u af en toe wel een adempauze gebruiken? Misschien is Steun door jou een passende oplossing.

Een kind dat extra zorg en ondersteuning nodig heeft, vraagt van ouders vaak net iets meer. Deze ouders kunnen de zorg niet altijd uit handen geven, omdat niet iedereen de juiste zorg en aandacht kan bieden aan het kind. Ook voor deze ouders is het belangrijk dat ze soms even op adem kunnen komen, om vervolgens weer door te kunnen.

Ieder gezin, ieder kind en iedere behoefte is anders. Welke ondersteuning het beste bij een gezin past, hangt af van de hulpvraag. Denk bijvoorbeeld aan oppas aan huis, of opvang of logeren bij een gastgezin. Natuurlijk wordt ook gekeken naar de voorkeuren, ervaringen/achtergrond en beschikbaarheid van degene die ondersteuning biedt.

Match vinden

Kunt u steun gebruiken, of wilt u deze steun juist bieden? Kijk dan voor meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden op de website Steun door jou.

Het expertise team van Steun door jou kijkt of de vraag van het gezin overeenkomt met de wensen van de ondersteuner. Is er een match? Dan volgt een kennismakingsgesprek tussen het gezin en de ondersteuner. Na deze kennismaking vraagt Steun door jou aan beide partijen of zij met elkaar door willen.

Steun door jou is een initiatief van PSW en ’s Heeren Loo, in samenwerking met de gemeenten Gennep, Bergen, Horst aan de Maas en Peel en Maas.