De registers van de burgerlijke stand van onze gemeente zijn gedeeltelijk openbaar. Sommige registers kunt u inzien en met uw digitale camera kunt u een foto van de akten maken.

Geboortegegevens jonger dan 100 jaar, huwelijksgegevens jonger dan 75 jaar en overlijdensgegevens jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar, omdat de privacywetgeving dat niet toestaat.

Stamboomonderzoek (genealogie)

Bij de invoering van de burgerlijke stand in 1811 zijn van de inwoners van Nederland de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven vermeld namelijk: geboorte, huwelijk en overlijden. Vooral deze gegevens worden voor stamboomonderzoek geraadpleegd. Alle openbare akten van de burgerlijke stand vanaf 1798 en de bevolkingsregisters vanaf 1850 zijn te raadplegen in boekwerken. Deze bevinden zich in het archief van de gemeente Bergen.

Bevolkingsregister

Het bevolkingsregister is daarentegen een doorlopende bron die voor een bepaalde periode vastlegt wie op een bepaald adres woont. Hier zijn dus hele gezinnen bij elkaar terug te vinden en is ook te zien hoe de gezinssamenstelling in de loop van de tijd veranderd is door geboorte, overlijden of verhuizing.

Het bevolkingsregister is in de meeste plaatsen ingevoerd rond 1850 en loopt tot 1938. In 1938 werd het bevolkingsregister vervangen door een persoonsgebonden registratie: de persoonskaart. De persoonskaarten zijn niet openbaar.

Persoonsgegevens van vóór ± 1800

Deze gegevens zijn opgeslagen in het Rijksarchief in Maastricht. In de oorlogsjaren zijn veel waardevolle gegevens verloren gegaan, waardoor niet alle persoonsgegevens meer te vinden zijn.

Andere archiefbronnen

Er zijn nog veel andere bronnen die geraadpleegd kunnen worden. Hierbij valt te denken aan rechterlijke archieven, kerkelijke archieven of belastingarchieven. De meeste van deze bronnen zijn alleen ter plaatse in de archieven te raadplegen.

Meer informatie over stamboomonderzoek vindt u via de websites van: