• Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom of meerdere bomen wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, heeft u soms deze vergunning nodig.
  • Met een mantelzorgwoning kan uw naaste voor wie u zorgt, dichter bij u wonen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het plaatsen van een mantelzorgwoning.
  • Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente.
  • Voor veranderingen of onderhoud aan een monument heeft u vaak een vergunning nodig. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning heeft.
  • Voor bepaalde activiteiten met grondwater en in of op het oppervlaktewater heeft u een watervergunning nodig.