De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft op donderdag 21 juli bekendgemaakt welke zeven projecten, die structureel biodiversiteit gaan herstellen, een financiële bijdrage krijgen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het initiatief van agrarisch ondernemer Rob Ingenbleek uit Siebengewald om een patrijzenoase te creëren, is één van de prijswinnaars.

Het aantal patrijzen in Nederland is drastisch achteruit gegaan. Agrarische ondernemers uit Siebengewald, waaronder initiatiefnemer Rob Ingenbleek, willen het landschap aanpassen om zo de biodiversiteit een impuls te geven. De patrijs wordt hierbij gebruikt als ‘kapstok’.

Aan de rand van Siebengewald ligt een overgangszone van het dorp naar het agrarisch gebied. Hier bevindt zich ook een school en ruiterterrein. Een deel van deze zone bestaat momenteel uit een perceel met kerstsparren. Deze worden verwijderd. Door middel van struweel en kruidenrijke akkers wordt een patrijzenoase gecreëerd. De inwoners, de school en de ruitervereniging worden actief betrokken bij het onderhoud van het landschap.

Mede door de financiële bijdrage van Deltaplan Biodiversiteitsherstel kan dit initiatief binnenkort van start gaan. Erf- en Landschapsverfraaiing uit Sevenum en Gemeente Bergen zijn bij dit project betrokken.