Het grensdorp Siebengewald behoorde in de zeventiende en achttiende eeuw tot het Duitse Pruisen. De bewoners van dit grensgebied gingen tot 1823 naar de kerk bij het aan de andere kant van de grens gelegen Duitse klooster ‘De Gaesdonck’, daarna naar de parochie Afferden. In 1863 werd de parochie Siebengewald opgericht.

In 1956 werd de huidige kerk in gebruik genomen, de enige kerk in de gemeente Bergen die gebouwd is in de herkenbare ‘wederopbouw-architectuur’. De kerk en de pastorie zijn in dezelfde stijl gebouwd en ontworpen door de architect P.W. Lerou.

Meer informatie over Siebengewald