De Wts is een regeling voor tegemoetkoming in schade. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgt voor de verwerking van de schademeldingen.

De tegemoetkomingen zijn per categorie vastgesteld. Kosten om op te ruimen of kosten die gemaakt zijn om (ergere) schade te voorkomen (bereddingskosten), kunnen in aanmerking komen om deels vergoed te worden. De regeling is ook van toepassing op eva

  • Particulieren

Personen die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van:
90% van de schade aan de woning
90% van het schadebedrag tot aan € 36.000 aan de inboedel
65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
Evacuatiekosten (minimaal € 304 en maximaal € 597)

Het kabinet heeft besloten bij schrijnende gevallen ook welwillend te kijken naar een tegemoetkoming bij de schade aan een voertuig dat vanuit economisch oogpunt redelijkerwijs niet voor Allrisk of Casco verzekering in aanmerking komt.

  • Bedrijven

Bedrijven die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bij:
Schade aan vaste en vlottende activa
Teeltplanschade
Veehouderijschade
Opstartkosten
65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
Evacuatiekosten van 100% (minimale vergoeding van € 901 ook als kosten lager zijn)

Bedrijven betalen maximaal € 6.014 aan eigen risico. Schade boven het bedrag van € 17.183 wordt volledig vergoed. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65%. 

  • Kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen

Kerkgenootschappen, verenigingen of stichtingen die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van:
90% van de schade aan gebouwen
90% van het schadebedrag, tot aan € 36.000 aan de inboedel
65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
Evacuatiekosten (minimaal € 304 en maximaal € 597)
  • Overheden

Overheden die onverzekerbare onvermijdbare en niet verhaalbare, schade hebben kunnen in aanmerking voor een tegemoetkoming van:
58,5% van de schade aan openbare infrastructuur
58,5% van de schade aan vlottende en vaste activa
65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
Evacuatiekosten van 100% (minimale vergoeding van € 901 ook als kosten lager zijn)

Meld uw schade of bereddingskosten

Het is raadzaam de schademelding op korte termijn in te dienen. Het kan nog wat tijd kosten om na de melding een expert in te plannen voor een afspraak. De schade-expert zal alle schade opnemen als hij/zij op de locatie komt. U hoeft niet te wachten met herstel van uw schade. Zorg wel voor een bewijs van uw schade met foto's en film. De schade moet daarop goed te zien zijn.

Meld uw schade of bereddingskosten hier

Bent u verzekerd voor de schade? Neem dan ook contact op met uw verzekeraar.

Hulp nodig bij invullen?

Personen die niet beschikken over of gebruik kunnen maken van computerapparatuur om de digitale aanmeldformulier(en) in te vullen, kunnen op afspraak gebruik maken van een computer op het gemeentehuis. U dient hiervoor te beschikken over een DigiD.

Indien gewenst is er persoonlijke begeleiding door een gemeentelijke medewerker, via telefoonnummer (0485) 34 83 83. 

Psychische ondersteuning

Mensen kunnen ook psychische problemen ervaren door de overstromingen. Slachtofferhulp biedt een luisterend oor en geeft psychische ondersteuning. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 0900-0101.