Heeft u schade door het hoogwater afgelopen juli?

zicht op Well met hoge waterstand van de Maas
Foto Pierre Linssen

De Regeling WTS is sinds september open voor schademeldingen van particulieren en bedrijven. Aanmelden van schade kan tot uiterlijk 15 december 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanmelden kan online via www.rvo.nl/wtsjuli2021. Lukt het niet online? Neem dan telefonisch contact op: 088 042 40 70.

Ook als u nog niet precies weet hoeveel schade u heeft, of nog contact hebt met de verzekeraar, is het belangrijk dat u zich uiterlijk 15 december meldt. Alleen dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming via de WTS.

Bereddingskosten melden

Bereddingskosten zijn kosten die u heeft gemaakt om op te ruimen of ergere schade te voorkomen. Ook deze kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Meld ze daarom ook uiterlijk 15 december aan bij het RVO.

Meer informatie

kunt u lezen op deze pagina  en op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.