Een verstopt riool, altijd vervelend en altijd op een tijdstip dat het niet uitkomt. De verstopping kan zich bevinden op gemeentegrond of op uw eigen terrein.

Controleren waar de verstopping zit? Dat kan in het controleputje. Het controleputje ligt op de eigendomsgrens. U graaft zelf het controleputje vrij. Als u niet weet waar het controleputje zit, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van Gemeente Bergen via (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Controleputje droog?

Is het controleputje nagenoeg droog? Dan zit de verstopping op uw eigen terrein. U bent zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. De kosten betaalt u zelf.

Controleputje vol water?

Staat het controleputje vol water? Dan zit de verstopping op gemeentegrond. De gemeente lost het probleem op en betaalt de kosten. U kunt een rioolverstopping op gemeentegrond op de volgende manieren melden:

  • Doe een melding via Reppido. Laat in de omschrijving uw naam en telefoonnummer achter. De storingsmonteur neemt contact met u op.
  • Bel met het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83 of 14 0485.

U mag geen werkzaamheden (laten) uitvoeren op gemeentegrond. Werkzaamheden die worden uitgevoerd op gemeentegrond, zonder opdracht van de gemeente, worden niet vergoed.

In het weekend

Wanneer u buiten openingstijden van het Klant Contact Centrum belt, wacht dan het keuzemenu af en spreek uw boodschap in. Laat uw naam, adres en telefoonnummer achter, dan neemt de storingsmonteur contact met u op.

Voorkom verstoppingen

Spoel geen vetten, etensresten en dergelijke door de gootsteen of het toilet. Ook kleine restjes vet kunnen grote problemen veroorzaken. Daarnaast kan het planten van bomen met een uitgebreid wortelstelsel, bijvoorbeeld coniferen, in de buurt van het riool voor problemen zorgen.