De verenigingen en organisaties, die vorig jaar subsidie ontvingen, konden in het voorjaar van 2022 hun mening geven over het subsidiebeleid van Gemeente Bergen via een digitale enquête. 60 van de 80 subsidierelaties van de gemeente hebben de enquête ingevuld.

Klik op de vragen hieronder om de resultaten per vraag te bekijken.

ALGEMEEN

Onder welke subsidieregeling valt uw vereniging of organisatie?

Subsidieregeling Overige Organisaties Bergen (L) 2020 | 14 personen (23,3%)

Subsidieregeling Belangengroeperingen Bergen (L) 2020 | 13 personen (21,7%)

Subsidieregeling Jeugd en Jongeren Bergen (L) 2020 | 13 personen (21,7%)

Subsidieregeling Sport Bergen (L) 2020 | 10 personen (16,7%)

Subsidieregeling Amateurkunst (L) 2020 | 10 personen (16,7%)

COMMUNICATIE

Welk cijfer geeft u de communicatie van de gemeente over de subsidies?

10 | 6 personen (10%)

9 | 9 personen (15%)

8 | 20 personen (33,3%)

7 | 12 personen (20%)

6 | 6 personen (10%)

5 | 2 personen (3,3%)

4 | 2 personen (3,3%)

3 | 3 personen (5%)

2 | 0 personen (0%)

1 | 0 personen (0%)

Wat mist u nog in de huidige communicatie over de subsidies?

Niets | 19 personen

Bekendmaking over het aanvragen van subsidies en extra herinnering per e-mail sturen

 • Verenigingen die subsidie aangevraagd hebben, jaarlijks informeren over het opnieuw aanvragen van de subsidie
 • Berichtgeving omtrent aanvragen subsidie. Liever direct aan de vereniging bericht
 • Communicatie via mail dat de subsidies weer ingediend kunnen worden voor een bepaalde datum
 • Graag mailen naar verenigingen i.p.v. online communiceren
 • Bericht van de gemeente naar de vereniging voor aanvraag subsidie
 • Actieve benadering van het bestuur voor tijdige aanvraag van de subsidie in plaats van plaatsen van berichtgeving in de regionale krant
 • Concreet, toegespitst op situatie van betreffende vereniging. In een eerder stadium betere afstemming met ons
 • Automatische herinnering!! Als je er niet aan denkt of het niet leest, dan formeel geen subsidie
 • Je moet er zelf aan denken, dus als je het niet leest in de krant, dan kun je het vergeten
 • De harde datum van 1 oktober vaak een ding. Misschien extra mail sturen als waarschuwing
 • Een reminder, mocht de subsidie niet tijdig zijn ingediend
 • Misschien een herinnering sturen als er geen verzoek is ingediend
 • Blijkt dat een duidelijke herinnering toch nodig is. Maar we moeten dat zelf ook goed in de agenda zetten

Meer en/of duidelijkere informatie verstrekken

 • Onduidelijk welke verantwoording gewenst is
 • De verantwoording is niet duidelijk. Wat wordt precies verwacht
 • Terugkoppeling wat er voor de subsidie verwacht wordt
 • Duidelijke uitleg waarom je vereniging niet in aanmerking kan komen voor subsidie
 • Wie en wanneer je er recht op hebt
 • Duidelijkheid voor wie subsidies bedoeld zijn
 • Het is niet duidelijk dat oudere mensen die meehelpen in de vereniging al dan niet op sportgebied niet bij de subsidie groep horen
 • Ik moet af en toe zoeken onder welke subsidieregeling wij vallen
 • Waarvoor kunnen we subsidie aanvragen om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren?
 • Pro-activiteit over wat een vereniging te wachten staat. Wat is het beleid? Welke vormen zijn er? En waar heeft de vereniging inspraak?
 • Het is vaak erg onduidelijk wat de gemeente precies in een toelichting wil zien. Wat ze verwachten etc.
 • De dialoog en duidelijkheid in beleid
 • Er is weinig communicatie, dat wat er is, is altijd wel duidelijk

Meer/betere digitale communicatie

 • Digitale communicatie i.p.v. per post
 • Het mag wat ons betreft wat "digitaler". Dus aanvraag en correspondentie via het digitale netwerk
 • Eigen portal met een overzicht van aangevraagde en uitgekeerde subsidies uit het verleden
 • Betere toegang tot de subsidieaanvraag bestanden. Kan ze zelf niet heel makkelijk vinden op de website van de gemeente Bergen
 • Formulieren download is lastig te vinden op de website

Overige ideeën

 • Eventuele andere mogelijkheden voor subsidie
 • Er is weinig communicatie, misschien zijn er wel meer mogelijkheden tot subsidie
 • Mogelijkheid om ondersteuning (subsidie) te verkrijgen door andere en/of meer activiteiten aan te bieden voor kinderen en bewoners
 • Structureel maken jaarlijks subsidie

Reacties van verenigingen die momenteel geen subsidie ontvangen

 • Wij missen niets in de huidige communicatie, want wij ontvangen op dit ogenblik geen subsidie
 • Onze vereniging valt in de huidige subsidieregeling buiten de nu geldende kaders. Onze vereniging werkt van onderaf, vanuit de behoeften/wensen van de inwoners

Hoe wilt u graag over de subsidies worden geïnformeerd?

Meerdere antwoorden mogelijk.

Per mail | 57 personen (95%)

Per brief | 32 personen (53%)

Website Gemeente Bergen | 16 personen (27%)

Maasduinen Courant | 15 personen (25%)

Facebook | 3 personen (5%)

Is het voor u helder met wie en hoe u contact kunt opnemen als u vragen heeft of aanvullende informatie wilt sturen?

Ja | 52 personen (87%)

Nee | 8 personen (13%)

Toelichting:

 • Alleen via gemeentelijk Klantencontactcentrum - geen direct nummer en geen naam
 • Nu lijken we een vast contact persoon te hebben, maar de meeste vragen sturen we via info@bergen.nl. Dan komt het wel op de juiste plek terecht en hebben we snel antwoord. Dat is fijn!
 • Het is niet geheel duidelijk bij welk loket we ons moeten melden
 • Algemeen adres geeft het gevoel het naar een black box te sturen
 • Duidelijke actuele contactpersoon via de website. Geen communicatie via het Klanten Contact Centrum
 • Niet altijd duidelijk op de formulieren vermeld
 • Wie is het aanspreekpunt binnen de gemeente voor onze vereniging?

AANVRAGEN

Wat vindt u van de huidige termijn voor aanvragen van subsidie (vóór 1 oktober)?

Prima | 33 personen (55%)

Opmerkingen:

 • Op zich prima, maar dan wel met de mogelijkheid om die subsidieaanvraag al eerder in het jaar te doen. Nu moet gewacht worden op een formulier dat klaargezet wordt op de website van de gemeente
 • Aanvragen moeten het hele jaar kunnen
 • Lastig. Zou flexibeler moeten zijn
 • Ons seizoen loopt van september tot en met juli. Kinderen kunnen altijd 3 x komen kijken voordat ze besluiten wel of niet lid te worden. Peildatum 1 oktober is voor ons altijd lastig, omdat we dan nog niet alle leden in beeld hebben en daardoor subsidie voor een aantal leden mislopen
 • Mag voor ons een maand later daar er verschillende nieuwe jeugdleden zich aanmelden na 1 oktober
 • De competitie start tegenwoordig laat in het jaar waardoor nog niet bekend welke jeugdleden aangemeld zijn op 1 oktober. 1 november zou een beter moment zijn
 • Lastig, ons seizoen loopt gelijk met het schooljaar
 • Tijd is betrekkelijk lang voor het eind van het jaar
 • Nadeel: je moet voor de zomervakantie het jaarprogramma al klaar hebben, overleg vrijwilligers en gasten vergen tijd
 • Vreemd dat er een termijn aanzit, want je moet misschien wel ver van te voren subsidie aanvragen, je verzint pas later een evenement. Of je seizoen loopt van zomer tot zomer
 • Graag jaarlijkse reminder of liever nog structureel maken jaarlijkse vaste bijdrage
 • Waarom ieder jaar opnieuw aanvragen? Veel verenigingen worden ieder jaar met een verplichting opgezadeld. Waarom niet alleen een check of er veranderingen zijn, per boekjaar
 • Termijn zou bij stichtingen niet van toepassing moeten zijn. Hier zou de gemeente standaard subsidie moeten verlenen zolang de stichting bestaat

Naar welke van de volgende opties voor het aanvragen van subsidie gaat uw voorkeur uit?

Aanvragen vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar | 35 personen (58%)

Het hele jaar door aanvragen | 15 personen (25%)

Aanvragen vóór 1 april van hetzelfde jaar | 8 personen (13%)

Geen voorkeur | 2 personen (4%)

Toelichting per antwoord:

1 OKTOBER

 • Termijn is goed, wel graag een herinnering. Want je kunt het bericht gemist hebben
 • Tijdige reminder voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar
 • 3 maanden voor het nieuwe jaar is normaal. De gemeente mag vooraf wel actief de dialoog opzoeken bij partijen die voor subsidie in aanmerking komen
 • Dat is nu bekend en het blijft toch een moment om even aan te denken
 • Duidelijk en gewend op deze manier
 • Eenduidige regeling binnen de sportsector en gemeente
 • Zo is het helder en een deadline zorgt er ook voor dat je actie onderneemt
 • Vast moment in laatste kwartaal voor het nieuwe subsidiejaar
 • Zodat wij op tijd de subsidie ontvangen
 • Werkt goed, hebben we ook ruim voor onze activiteiten de subsidie binnen
 • Op deze manier ontvangen we sneller in het betreffende jaar de subsidie, verwacht ik
 • Fijn om aan het begin van het jaar te weten of de subsidie ter beschikking wordt gesteld
 • Geeft duidelijkheid aan het begin van het nieuwe jaar over de grote van de subsidie
 • Subsidie is dan beschikbaar voor het hele jaar
 • Het carnavals seizoen begint in september
 • Ons feest is in november en dan leeft het in gedachte om er mee bezig te zijn
 • Contributieperiode gaat ook per kalenderjaar
 • Aantal leden van het seizoen is dan bekend. Alleen de leden die zich na die datum nog aanmelden, vallen er nu buiten (bijv. half jaar lid vanaf januari)
 • Prima dat er een termijn gesteld wordt. Maakt niet uit of dit voor het volgende jaar is of voor het lopende jaar
 • Ruim op tijd voor inplannen activiteiten voor aankomend jaar
 • Ruim op tijd i.v.m. de activiteitenplanning aankomend jaar
 • Optie 3 [1 april] is wettelijk en staatssteun technisch niet mogelijk. Een subsidie dient stimulerend te zijn en kan daarmee geen kosten met terugwerkende kracht vergoeden. Enige uitzondering is mogelijk voor voorbereidende kosten t.b.v. de aanvraag maar daar is hier uiteraard geen sprake van

1 APRIL

 • Op 1 april van het lopende subsidiejaar hebben we zeker alle leden in beeld en kunnen we voor alle leden subsidie aanvragen
 • Omdat de leden in de winter nog wel eens willen afnemen en in het voorjaar toenemen. Dat kan net een ander peilmoment geven
 • Dan hebben we een beter overzicht over de geplande jaaractiviteiten en bijhorende kostenplaatjes
 • Alles in hetzelfde jaar
 • Puur praktisch. Meer in lijn met andere subsidie aanvragen
 • Mijn voorkeur gaat uit naar subsidiedatum van 1 januari (dus geboren voor 1 januari …)

HELE JAAR DOOR

 • Hele jaar de mogelijkheid met als einddatum 1/10
 • Aanmeldingen jeugdleden gaan het hele jaar door
 • De competitie start tegenwoordig laat in het jaar waardoor nog niet bekend welke jeugdleden aangemeld zijn op 1 oktober. 1 november zou een beter moment zijn
 • We merken binnen onze stichting dat tijden veranderen. Het is voor ouders en kinderen niet meer vanzelfsprekend dat ze meteen in september ervoor kiezen op muziekles te gaan bijvoorbeeld. We merken dat er steeds meer zij-instromers zijn
 • Meer flexibiliteit en inspringen op actuele situatie
 • Grote mate van flexibiliteit
 • Niet gebonden aan datum
 • Dit geeft meer ruimte om voor spontane activiteiten snel subsidie aan te vragen
 • Dit voorkomt een hoop ellende als men net een paar dagen te laat is
 • Liefst doe ik dit nadat alle activiteiten zijn afgerond, dus december zodat er ook een duidelijk beeld ontstaat welke activiteiten we per kalenderjaar hebben gedaan
 • Omdat wij in januari altijd beginnen met het organiseren met het toernooi hoe of wat dus zou januari mooie manier zijn om aan te vragen
 • Programma van jan tot dec is nog niet bekend, we werken van aug tot juli
 • Alleen nieuwe organisaties/initiatieven het jaar rond de kans geven. Bestaande vaste subsidie ontvangers jaarlijks de cijfers en gegevens checken en op basis daarvan subsidie geven

Op welke manier wilt u uw subsidieaanvraag indienen?

Zowel fysiek als digitaal moet mogelijk zijn | 35 personen (58%)

Digitaal | 25 personen (42%)

Fysiek (per post of afgeven in gemeentehuis | 0 personen (0%)

VERANTWOORDING EN VERSTREKKING

Moet u de ingezette subsidie verantwoorden?

Ja | 33 personen (55%)

Nee | 27 personen (45%)

Wat vindt u van de manier waarop u nu de ontvangen subsidie moet verantwoorden?

Prima | 25 personen (42%)

N.v.t. / geen ervaring mee | 8 personen (13%)

Overige antwoorden:

 • Onduidelijk of en wat we moeten verantwoorden. Jaarverslag(je) zou standaard moeten zijn en de basis moeten vormen voor de subsidie volgende periode
 • Wij zouden het fijn vinden als je dat in een gesprek kan doen. Wat doen we en wat is de context
 • Subsidie wordt verstrekt op begroting. Het ene jaar dekt het de kosten het ander jaar schieten we erbij in. Het zou wellicht goed zijn om hierover te corresponderen om subsidie op maat te bewerkstelligen
 • Ik vind met name het gedeelte dat oudere mensen actief de voetbalsport moeten beoefenen om in aanmerking te komen voor subsidie op zijn minst onlogisch. Er zijn oudere mensen die volgende functies uitvoeren waar we geen recht hebben op subsidie zoals trainer, scheidsrechter, leider, velden onderhouden, gebouwen onderhouden, bestuurder etc. en die wel degelijk actief zijn
 • Dit zou af en toe wel wat duidelijker mogen zijn. Ik krijg persoonlijk ook soms de indruk dat onze toelichting niet gelezen wordt en dat we hier op liggen te zwoegen zonder dat er stil gestaan wordt hierbij
 • Onnodig aangezien het hier een structurele subsidie betreft. Het is onduidelijk op welke wijze de verantwoording wordt gebruikt binnen de gemeente en welke conclusies er aan verbonden worden
 • Te omslachtig, dit kan beperkter en veel eenvoudiger
 • Lastig omdat bepaalde inkomsten en extra sponsoring niet bekend is
 • Verantwoording vind ik mager. Ik zou ook balans toevoegen
 • Beetje summier
 • Wij kunnen daarom te allen tijde aangeven, waaraan de gelden besteed zijn
 • Positief. Wij zijn dan in staat te allen tijde aan te geven waaraan de toegekende gelden zijn besteed
 • Is natuurlijk wel belangrijk dat je de subsidie ook echt nodig hebt en het geld niet op gaat potten
 • Verantwoorden bij de rest van de comitéleden
 • Het doel van onze vereniging is de subsidie aan de ouderen te besteden

Hoe ziet u het verantwoorden van ontvangen subsidies richting de toekomst?

Hetzelfde laten | 36 personen (60%)

N.v.t. | 6 personen (10%)

Overige antwoorden:

 • Verantwoorden met balans en winst- en verliesrekening. Heeft elke vereniging
 • Verantwoorden op een dorpsavond met de inwoners en met vertegenwoordiging van gemeente lijkt ons ideaal
 • Alles via een portaal, eventueel gekoppeld aan sportlink (administratie systeem van KNVB)
 • D.m.v. uitgebreid financieel overzicht. Misschien dat de gemeente voor een algemeen format kan zorgen
 • Niet vooraf verantwoorden maar naderhand. Vooraf spullen aanleveren is niet meer als herhalen. Achteraf indienen is echt verantwoorden. E.e.a. past in het kader van verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld op basis van eigen verantwoordelijkheid
 • Automatische toekenning van de jaarlijkse bijdrage
 • Subsidie voor langere termijn aanvragen (bijvoorbeeld 5 jaar) en verantwoording dan ook eens in de 5 jaar uitvoeren
 • Er dient tussen beiden partijen volledige transparantie te zijn. Indien dat er is, dan is alles te verantwoorden en te overleggen
 • Lijkt me prima om een kort verslag te maken waaruit blijkt wat er voor het geld georganiseerd is
 • Als het gebruikt wordt, voor het aangevraagde doel
 • Alle jeugdleden en alle vrijwilligers boven een bepaalde leeftijd
 • Op dezelfde manier. Echter lopen onze deelname aantallen terug door inkrimping van het dorp. Overhead kosten blijven helaas toch hoog. Wellicht goed om eens te kijken naar percentage van de omzet in plaats van per deelnemer
 • Er zou meer betrokkenheid vanuit de Gemeente mogen zijn voor onze activiteiten

Op welke manier wordt het subsidiebedrag van uw organisatie berekend?

Op basis van een vastgesteld bedrag | 32 personen (53%)

Op basis van jeugd- en 65+-leden | 24 personen (40%)

Op basis van activiteiten | 4 personen (7%)

Hoe moet de berekening van het subsidiebedrag volgens u plaatsvinden?

Hetzelfde blijven | 30 personen (50%)

N.v.t. / geen mening | 7 personen (12%)

Overige antwoorden:

 • Ook leden buiten eigen gemeente meenemen in subsidiebeleid
 • Elk lid van de vereniging zou subsidie moeten krijgen ongeacht of deze wel of niet in de gemeente woont. Wij zijn namelijk een vereniging die ook leden buiten onze eigen gemeente heeft en het zou fijn zijn als we daar dan ook een bedrag voor krijgen. Misschien niet het volle bedrag maar de helft
 • Op basis van de actieve leden (al dan niet woonachtig in Well) om zo een zo sterk mogelijk gemeenschapsgevoel te bewerkstelligen. Leden verlaten het dorp ook in verband met het niet aanwezig zijn van voldoende huisvesting. Zij blijven de vereniging wel trouw en versterken daarmee in feite het dorp
 • Wij zouden het prettig vinden als alle leden voor de berekening in aanmerking worden genomen en niet alleen de leden die in onze gemeente wonen. Ook zou de 65+ norm moeten vervallen
 • Op basis van het totaal aantal leden (niet alleen jeugd en 65+). Er zou ook gekeken moeten worden naar het maatschappelijk belang van onze vereniging
 • De subsidie zou een vast bedrag moeten zijn op basis van het aantal leden. Het aantal actieve muzikanten zou er niet toe moeten doen. Vooral de huidige drempel van het minimum aantal muzikanten is niet gewenst. Dit is nadelig voor de verenigingen met weinig leden
 • Alle jeugdleden en alle vrijwilligers boven een bepaalde leeftijd
 • Aantal leden ongeacht de leeftijd of per activiteit
 • Het zou beter zijn om het op basis van het aantal leden uit de gemeente Bergen te doen, ongeacht leeftijd. Dat stimuleert allicht een hoger ledenaantal omdat dan de contributie mogelijk naar beneden kan
 • Onze jeugdleden krimpen en we ontvangen daardoor steeds minder subsidie. Onze 65 plussers groeien. Echter zou ik graag zien dat er een subsidie is voor alle leden + vrijwilligers. We hebben ook een grote groep sporters op ons sportpark dankzij de padelbaan. Zij hebben in mijn ogen ook recht op financiële ondersteuning vanuit de gemeente
 • Niet aan de hand van een berekening. Gelijke monniken, gelijke kappen
 • De subsidie op de jeugd dekt bij lange na de kosten niet en daarmee komen we voor de toekomst in de problemen, terwijl daar wel de toekomst zit voor de sport. De berekening op aantallen is prima, mits het bedrag pp omhoog kan gaan. Ook zou het een leuke stimulans zijn om op basis van activiteiten aanvullende activiteiten voor deze doelgroep
 • Op basis van jeugdleden vind ik goed. 65+ vind ik overbodig. Extra subsidie voor extra doelgroepen beleid
 • Afhankelijk van een binnen- en/of buitensport in ons geval
 • Na inzicht kosten en omvang van de activiteit
 • Gezien terugval inwoners dorp wellicht via omzet
 • Inwoneraantal is een belangrijke indicator die nu niet gehanteerd wordt. Het activiteitenbudget dient gekoppeld te worden aan genoemd aantal inwoners
 • Zijn in principe tevreden met het vast gestelde bedrag, indexering van het bedrag is wel wenselijk, gezien inflatie e.d.
 • Vast bedrag, plus extra voor additionele activiteiten
 • Wij vinden dat het prima is nu een bedrag wat vastgesteld is. Maar meer ideaal lijkt om een vast bedrag te hebben en daarnaast een bedrag voor bijzondere gelegenheden. Want het lijkt ons lastig om te meten wat zinnige bestedingen zijn. Beter om het vastgestelde bedrag te bespreken en minder controle achteraf te willen doen
 • Het zou fraai zijn als er o.b.v. activiteiten een subsidie verleend zou worden, dus voor jeugd- en 65+ deelnemers aan onze activiteiten. Wij hebben geen leden waarvoor we activiteiten organiseren, maar organiseren activiteiten voor de Bergse gemeenschap (en omringende geïnteresseerden)
 • Op basis van activiteiten in de ruimte die we daarvoor moeten huren. Huurprijs van accommodatie moet in verhouding staan tot aanbod, ledenaantal, referenties omgeving. Dit moet rechtgetrokken worden

Bent u tevreden over de hoogte van het bedrag dat uw vereniging ontvangt?

Ja | 45 personen (75%)

Nee | 15 personen (25%)

Toelichtingen:

 • Door deze bijdrage kun je alle kinderen die meedoen een medaille geven en niet alleen de kinderen die een beker winnen. En dan hebben alle kinderen een glimlach op het gezicht en daar doe je het voor
 • Fijn als extra bijdrage, moet wel duidelijk zijn aan het begin van het jaar, zodat niet teveel uitgegeven wordt
 • Alles wat we krijgen is welkom
 • Extra gelden zijn altijd welkom
 • Mag natuurlijk altijd hoger, maar moet ook nodig zijn voor bijvoorbeeld zaalhuur
 • Meer is altijd welkom voor onze leden, want veel leden zijn AOW afhankelijk en door het minimuminkomen proberen we met onze middelen de drempel zo laag mogelijk te houden
 • Het bedrag zou wel wat hoger mogen zijn
 • Zou hoger mogen naar mijn mening. Contributie houden we juist laagdrempelig om leden binnen te houden, maar overal wordt alles duurder dus met wat meer subsidie zouden we iets ruimer zitten
 • We zijn tevreden, echter met het oog op de stijgende kosten zou ook het te ontvangen subsidiebedrag naar boven aangepast mogen worden
 • Indexering van het bedrag is wel wenselijk, gezien inflatie e.d.
 • We zijn als vereniging zeker blij met de bijdrage, al zou het bedrag gezien de algemene kostenstijgingen wel geïndexeerd mogen worden. Uiteraard zouden we het op prijs stellen als het subsidiebudget omhoog kan. Het wordt steeds ingewikkelder als vereniging(en) om financieel rendabel te blijven
 • De onkosten en regeldruk zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk gestegen respectievelijk toegenomen. De subsidie is in die jaren echter telkens verlaagd wat een nadelig gevolg heeft voor het voortbestaan van de vereniging
 • De onkosten voor het in standhouden van dit initiatief nemen toe en het huidige subsidiebedrag wordt ontoereikend
 • Er wordt aan de leden al een behoorlijke eigen bijdrage gevraagd in de vorm van contributie en het meehelpen bij andere activiteiten om inkomsten te genereren (bijvoorbeeld oud papier ophalen). Met het huidige bedrag moeten we leven, maar om het instrumentarium en benodigdheden op peil en goed te onderhouden is er meer geld nodig. Ook door de gestegen prijzen van instrumenten en onderhoud van instrumenten
 • Kosten worden steeds hoger. Ledenaantal zakt dus de druk op vrijwilligers wordt ook steeds groter
 • Stijgende kosten en relatief hoge kosten voor verzekeringen
 • Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen waardoor we steeds meer genoodzaakt zijn om mensen voor activiteiten te betalen waardoor we in de toekomst de contributies moeten verhogen
 • Wij zijn in de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen actief. Elke gemeente heeft weer zijn eigen regels, berekeningen en aanvraagprocedures, harmonisatie zou fijn zijn. De jaarlijkse bijdrage die wij nu ontvangen, wordt niet geïndexeerd. Ook weten wij niet waarop deze bijdrage is gebaseerd
 • Er moet al jaren geld door vereniging worden bijgelegd voor de jeugd en dit loopt op tot 50 euro per jeugdlid per jaar
 • Voor een zaalsport als volleybal is subsidie om o.a. meer ouderen aan het sporten te krijgen niet doeltreffend. We hebben geen 65+ als actieve leden en deze gaan we ook niet krijgen. Subsidieregeling valt voor ons als vereniging daarmee erg negatief uit. Sterker nog: het kan einde betekenen voor onze vereniging
 • De hoogte van het bedrag zou voor alle leden moeten zijn. Al onze leden werken vrijwillig mee aan het organiseren van de activiteiten
 • Het zou logisch zijn om zowel de vaste organisatiekosten als de activiteitenkosten (op basis van inwoneraantallen) zonder aanvraag te doen maar als basis jaarlijks toe te kennen. Daarnaast zou voor speciale activiteiten de normale algemene subsidieregeling moeten gelden
 • Het aantal leden loopt wat terug en de kosten blijven gelijk. Gemeente Bergen geeft weinig subsidie, vergeleken met de subsidies voor koren in bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen
 • Het subsidiebedrag is in lijn met wat andere omliggende gemeente doen

Heeft uw organisatie bestaansrecht zonder de gemeentelijke subsidie?

Nee | 35 personen (58%)

Ja | 25 personen (42%)

Toelichtingen:

GEEN ANDERE INKOMSTEN

 • Hebben geen andere inkomsten
 • Wij zijn geen club met betalende leden
 • Kosten hoger dan de inkomsten, moeten het doen met donaties
 • We hebben naast de eigen bijdrage van de doelgroep, geen andere inkomstenbronnen. Vrijwilligers zetten zich in voor de doelgroep, dat is al een behoorlijke inspanning. Vrijwilligers inzetten om daarnaast andere inkomstenbronnen te genereren is een brug te ver

HOGERE KOSTEN, MINDER LEDEN

 • Voorheen lukte het zonder subsidie maar we hebben steeds minder leden en deze worden steeds ouder waardoor de acties met minder leden gedaan moeten worden. Vaak bijgestaan door familieleden
 • Terugloop in jeugdleden dus is deze subsidie steeds noodzakelijker
 • Financiële ondersteuning bij onze vereniging is hard nodig. Kosten van o.a. de trainer zijn erg hoog, ledenaantal is minimaal
 • Kosten van met name zaalhuur bij Den Asseldonk zijn exorbitant hoog. Zeker in verhouding met aanbod en ons ledenaantal

ZONDER SUBSIDIE: CONTRIBUTIE VERHOGEN

 • Zonder subsidie zijn we gedwongen de contributie te verhogen, hetgeen voor heel veel leden niet te betalen is en zij dan door de kosten snel in de eenzaamheid terechtkomen en de steun van de medeleden verliezen
 • Wij moeten een grote afdracht doen naar de provinciale KBO en de activiteiten kosten veel geld. De contributie zou anders meer dan verdubbeld dienen te worden, hetgeen heel veel leden gaat kosten
 • Zonder deze subsidie zijn wij genoodzaakt de contributie of eigen bijdrage bij activiteiten te verhogen
 • Dan zouden we de contributie moeten verhogen hetgeen voor bepaalde groep ouderen een te grote financiële belasting betekent
 • De contributie zou omhoog moeten. We verwachten dat de vaste kern van de leden zullen blijven. Het zal lastiger worden om nieuwe leden erbij te krijgen en juist dat is nodig
 • Eigen bijdrage voor leden wordt hoger waardoor er misschien minder leden mee kunnen doen
 • Zonder de gemeentelijke subsidie zouden er veel minder muziekleerlingen zijn. Muziek maken is een dure hobby en om ouders te ontzien en gelijkwaardigheid te creëren onder de kinderen hebben we de subsidie nodig van de gemeente. Hiervoor kunnen we niet aankloppen bij de orkesten, omdat zij hun middelen zelf hard nodig hebben voor hun eigen bestaansrecht
 • We zouden wel doorgaan, dat is de liefde voor muziek en het dorp, maar het wordt dan wel een heel stuk moeilijker. Het gevaar is dat we dan contributie moeten verhogen en dan is er toch een aantal leden dat daar echt pijn van krijgt
 • Kosten voor activiteiten zijn nauwelijks gedekt te krijgen met de inkomsten per avond. Om ook kinderen uit armere gezinnen aan te kunnen laten sluiten is steun noodzakelijk
 • We hebben bestaansrecht maar de kosten voor de jeugdleden worden hierdoor hoger
 • Draagkracht onder leden is onvoldoende om dit m.b.t. hogere contributie op te vangen

ZONDER SUBSIDIE: ANDERE OPLOSSINGEN

 • De inwoners verbinden en vertegenwoordigen kan ook zonder subsidie , alleen is de afhankelijkheid van sponsoren en inwoners dan belangrijk en dat is met name in ons kleine dorp natuurlijk weer heel lastig. Er zijn geen bedrijven die dan ondersteunen
 • We worden ook financieel ondersteund d.m.v. privatisering. Als beide posten weg zouden vallen dan is het financieel niet meer haalbaar. Dit kan nog opgevangen worden door extra sponsoring
 • Om als vereniging financieel gezond te blijven en verantwoordelijkheid te dragen voor baan- en gebouw onderhoud en vervanging, moet er geleund worden op subsidies, sponsoren en inkomsten uit andere creatieve oplossingen
 • De subsidie is een kleine tegemoetkoming. De stichting moet zelf inventief op zoek naar meer bronnen van inkomsten
 • De gemeentelijke bijdrage is slechts een paar procent van onze inkomsten, door een zeer kleine contributieverhoging is dit te compenseren

ZONDER SUBSIDIE: BEZUINIGEN OP ACTIVITEITEN

 • Ook zonder subsidie blijft onze vereniging bestaan. Moeten wel bezuinigen
 • Dan zouden we de contributie moeten verhogen of minder activiteiten organiseren
 • Wanneer er geen subsidie ontvangen wordt dan zal het programma voor onze gasten aanzienlijk beperkt zijn
 • Dan kunnen we geen dingen meer aanschaffen en geen activiteiten meer organiseren om de leefbaarheid te behouden
 • Dan kunnen we het feest voor de kinderen niet organiseren zoals we nu doen
 • Wel bestaansrecht, maar met subsidie kunnen we iets terug doen voor de gemeenschap (zoals attentie bezoek) en onze vrijwilligers (stimuleren om vrijwilligerswerk te doen). Het organiseren van activiteiten wordt steeds duurder, waardoor er meer druk komt om de kosten

Voor welke andere fondsen, subsidies en/of acties komt uw organisatie in aanmerking?

Meerdere antwoorden mogelijk.

Geen / n.v.t. | 16 personen

Rabo ClubSupport | 7 personen

Eigen acties | 5 personen

Bijdrage andere gemeente(n) | 3 personen

De Grote Clubactie | 2 personen

Dorpsraad | 2 personen

Andere subsidies | 2 personen

Landelijke bijdrage | 2 personen

Schone Maas Actie | 1 persoon

Vriendenloterij | 1 persoon

Prins Bernard Cultuurfonds | 1 persoon

Overige antwoorden:

 • Er zijn allerlei fondsen en actie, maar daar moet je dan wel de mensen voor hebben
 • Dit is geheel afhankelijk van de activiteiten die worden ontplooid
 • Voor eenmalige projecten voortkomend uit de wensen/behoeften van de inwoners wordt passende financiering gezocht d.m.v. fondsen etc.
 • Incidenteel hebben we weleens gevraagd om een bijdrage: b.v. toen de kermis plotseling niet doorging en bij de viering van de bevrijding

Welke termijn voor subsidieaanvraag en -verstrekking heeft uw voorkeur?

Jaarlijks | 44 personen (73%)

Vierjaarlijks | 10 personen (17%)

Tweejaarlijks | 6 personen (10%)

Toelichtingen:

JAARLIJKS

 • Is een jaarlijks evenement
 • Jaarlijks toernooi dus prettig dat je ook jaarlijks krijgt
 • Ons evenement wordt jaarlijks georganiseerd
 • Gewoon jaarlijks want onkosten sporthal blijven ook
 • We werken ook met een jaarcyclus
 • Wij bekijken alles op jaarbasis
 • Per jaar/seizoen worden zaken geregeld
 • Omdat we een jaarlijks programma maken
 • Begroting wordt op jaarbasis gemaakt
 • Voor continuïteit en een solide basis, maakt een begroting ook veel makkelijker
 • Vanwege jaarprogramma's
 • Vanwege de planning van activiteiten
 • Overzicht behouden
 • Dit is te overzien
 • Is overzichtelijk, kleine vereniging
 • We werken met een jaarbegroting en dan kunnen we in ALV daar beter verslag over doen om dit van jaar tot jaar te laten zijn
 • Dan worden de toekenning criteria het beste rekening mee gehouden
 • Dan blijft een vereniging/organisatie "scherp" voor introspectie
 • Overzichtelijker i.v.m. melden van het aantal deelnemers
 • Op basis van het aantal oudere leden is het lastig om dit voor meerdere jaren vooruit een subsidie aan te vragen
 • Gezien het wisselend aantal leden per jaar is jaarlijks voor ons de beste optie
 • Het ledenaantal van de dansgardes wijzigt elk jaar
 • Jeugdleden aantal fluctueert jaarlijks
 • Is toch afhankelijk van het aantal leden
 • Vanwege verantwoording over aantal leden is dit het meest zuiver en toepasbaar. Meerjarige subsidie betekent mogelijke correcties op het subsidiebedrag vanwege wisselende ledenaantallen
 • Dit is beter om het jaarlijks aan de leden te kunnen verantwoorden
 • Natuurlijk komen er na een half jaar vaak nog leden bij. Ik zie liever een hoger bedrag per lid dan dat er opnieuw subsidie voor 5 leden moet worden aangevraagd
 • Kort op de bal en beter per jaar bij kunnen sturen, indien nodig
 • Er kan jaarlijks gekeken worden naar de invulling van het evenement
 • Zo is het subsidiebedrag direct jaarlijks te besteden
 • Activiteiten zijn jaarlijks anders, er zijn standaard activiteiten, maar sommige langdurige cursussen starten om de paar jaar
 • Je zou het bestaan van de stichting/vereniging jaarlijks kunnen toetsen middels KvK en secretariaat en daarna automatisch de subsidie kunnen overmaken

TWEEJAARLIJKS

 • Jaarlijks te kort, vierjaarlijks te lang
 • Scheelt administratieve last voor gemeente en verenigingen. 4-jaarlijks is wat lange termijn ons inziens
 • In 4 jaar kunnen er veel dingen anders zijn, dus dat lijkt me te lang
 • Ligt aan de voorwaarden, ijkdatum gegevens enz.

VIERJAARLIJKS

 • Zo min mogelijk administratieve lasten voor aanvrager en gemeente
 • Minimale administratieve belasting
 • Hoe minder administratieve rompslomp
 • Minder werk
 • Het is een bestendige club en dan heb je minder administratie
 • Het bedrag blijft vrij stabiel. Dus gezien de administratie zou het voor ons ook best een meerjaarlijkse aanvraag kunnen zijn
 • Ieder jaar doen we hetzelfde. Verandert niets aan, dus subsidieverstrekking zou ook best om de 2-3 jaar kunnen i.p.v. ieder jaar. Vullen elk jaar hetzelfde in
 • Aanvraag is ieder jaar zo goed als hetzelfde
 • Betreft structureel bedrag
 • Het liefst gewoon standaard subsidie, maar wel met jaarlijkse verantwoording

VOORWAARDEN

Onder welke voorwaarden moet volgens u een organisatie in aanmerking kunnen komen voor subsidie?

Meerdere antwoorden mogelijk.

Aantoonbaar maatschappelijk belang van een vereniging binnen een kern | 44 personen (73%)

Sociale activering | 38 personen (63%)

Alle leden van een vereniging | 25 personen (42%)

Maatschappelijke verplichtingen waar een vereniging zich actief voor inzet | 22 personen (37%)

Kunst en cultuur | 22 personen (37%)

Jeugdleden | 20 personen (33%)

65+ leden | 15 personen (25%)

Zowel jeugdleden als 65+ leden | 9 personen (15%)

Voorliggende zorgvoorziening | 7 personen (12%)

Overige antwoorden:

 • Bestrijden eenzaamheid onder ouderen en directe hulp
 • Tegengaan van eenzaamheid
 • Criteria gezamenlijk op basis van participatie beleidsmatig ontwikkelen
 • Impact op natuur en duurzaamheid, betrokkenheid van jeugd in deze
 • Bezigheden om jeugd in het dorp te houden
 • Compensatie voor bijvoorbeeld zaalhuur
 • We organiseren activiteiten voor Bergenaren van 0-99 jaar. We sluiten niemand uit
 • Organiseren van optochten
 • Het is van belang dat er besluitvorming plaatsvindt waarbij leden de richting mee mogen bepalen
 • Samenwerking met andere partners binnen het dorp

Hoe moet de hoogte van een te ontvangen subsidie worden bepaald?

De hoogte zoals die nu gehanteerd wordt, is prima | 22 personen (37%)

Op basis van de aantal genoemde factoren zoals bij de vorige vraag | 21 personen (35%)
(hoe meer factoren gelden, hoe hoger de subsidie)

Een standaard bedrag gelijk voor iedereen, die verhoogd kan worden door de mate van vervulling van de maatschappelijke rol in de gemeente | 11 personen (18%)

Overige antwoorden:

 • € 500,-, een standaard bedrag gelijk voor iedereen, evt. verhoogd als er bijzondere evenementen zijn
 • Een standaard bedrag voor elk lid

Vindt u dat er vanuit organisaties bereidheid moet zijn om samen te werken met andere organisaties uit het dorp of gelijkgestemde organisaties in de gemeente?

Ja | 51 personen (85%)

Nee | 9 personen (15%)

Toelichtingen:

WEL SAMENWERKEN

 • Waarom niet, samenwerking is altijd goed
 • Altijd bereidheid tot samenwerking
 • Men moet altijd openstaan voor samenwerking voor het bereiken van gemeenschappelijk doel
 • Men kan altijd van elkaar leren en het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden
 • Goed voor het behoud van vereniging of stichting
 • Elkaar aanvullen en versterken brengt altijd iets. Zeker niet als bezuiniging, maar als versterking en meer kunnen doen voor de gemeenschap
 • Aantal deelnemers en vrijwilligers lopen terug, samen sterk
 • Samen staan we sterk
 • Samen kun je meer oppakken
 • Samen levert altijd meer op
 • Samenwerking tussen verenigingen is op dit moment van groot belang. De ledenaantallen lopen terug waardoor samenwerking noodzakelijk is om als vereniging een bestaansrecht te houden
 • Door samen te werken en elkaar te steunen, is kostenreductie mogelijk
 • Samen sta je sterker. Je kunt generieke zaken centraal regelen waardoor je vrijwilligers overhoudt om andere belangrijke zaken te regelen of te doen. De kosten kunnen gedrukt worden als je samenwerkt
 • Vooral in kleinere dorpen is het moeilijk om het aantal leden en vrijwilligers elk jaar weer bij elkaar te krijgen, biedt de mogelijkheid om elkaars materiaal te gebruiken e.d.
 • Geen dubbele attributen in opslag en zo
 • In kleine kernen putten we steeds meer de organisatie vanuit dezelfde mensen. Samenwerking kan de druk op deze mensen verlagen
 • Samenwerking op een aantal grote thema's helpt om de leefbaarheid binnen de gemeente in stand te houden zonder het eigen karakter te verliezen
 • Als dat passend is, dan lijkt me dat alleen maar goed
 • Samenwerken en verbinden voor meer leefbaarheid
 • Welzijnswerk houdt niet op bij de dorpsgrens. Samenwerking is schaalvergroting en zorgt er voor dat zaken niet dubbel worden uitgevoerd. Samenwerken is ook kennis delen, etc. etc.
 • Sociale cohesie binnen een dorpskern wordt vooral bereikt door samen te werken. Het subsidiebeleid hierop aanpassen zou een stimulans voor alle lokale verenigingen zijn om hier aan bij te dragen
 • Als je kijkt naar de toekomst, zou dit een optie kunnen zijn
 • Wij werken al samen met andere verenigingen uit andere dorpen uit de gemeente
 • Elkaar helpen is altijd gewenst, gebeurt bij ons nu in ieder geval wel, verwacht dat dit binnen de hele gemeente al wordt gedaan
 • Gebeurt bij ons al. Zeker bij zaalsport heb je ook voldoende ledenaantal nodig. Aansluiting vanuit meerdere kernen is daarmee bijna een vereiste
 • Wij doen al met alle dorpen dit samen
 • Dit doen wij nu ook al. Door van elkaar te leren
 • Zonder deze samenwerking zouden wij niet bestaan. Dus ja, voor ons is deze bereidheid van levensbelang
 • Mede de terugloop van m.n. vrijwilligers (ook bestuursleden) en leden een absolute 'must' voor een gezond voortbestaan
 • Samenwerking in de toekomst zal noodzakelijk zijn i.v.m. de terugloop van zowel leden, bestuursleden alsook de vrijwilligers.

NIET (VERPLICHT) SAMENWERKEN

 • Gelet op de specifieke doelgroep (in de praktijk vooral mensen met een verstandelijke beperking) is samenwerking met andere instanties lastig
 • Tenzij het gaat om een zuiver lokaal gerichte organisatie/vereniging etc., waarvan er geen gelijkgestemden zijn in de gemeente
 • Activiteiten zijn heel lokaal gericht
 • Tussen de dorpen onderling bestaan cultuur verschillen. Samenwerking moet op vrijwillige basis
 • Samenwerking met andere verenigingen kan absoluut een optie zijn. Het woord MOET maakt dat ik de vorige vraag met “Nee” beantwoord heb
 • Indien door samenwerkingen leukere, grotere evenementen georganiseerd kunnen worden, is dat prima. Maak het zo lang het kan geen verplichting
 • De bereidheid en houding is belangrijk. Dit betekent mijn inziens niet dat het een verplichting zou moeten zijn
 • De bereidheid moet er altijd zijn. We hebben grotendeels dezelfde belangen. Maar het moet niet verward worden met een verplichting. Dat maakt het enkel lastiger/geforceerder
 • Het zou mooi zijn als dat gestimuleerd kan worden, maar een verplichting hiertoe werkt niet
 • Dit moet je niet verplichten. Wanneer een vereniging het niet meer rond kan krijgen, zoeken ze vaak zelf naar alternatieven
 • Op vrijwillige basis
 • Moeten is niet het juiste woord, maar leden zijn altijd welkom. Grote groepen kan dan probleem worden en de daarbij gewenste ruimte/kosten
 • Dit heeft niets met het subsidiebeleid te maken? Maar samenwerking is altijd goed, of dit 'moet' (en daarmee een verplichting wordt) lijkt mij minder wenselijk

Hoe zou een dergelijke samenwerking er volgens u uit kunnen zien?

 • Onderling ideeën uitwisselen
 • Tips en ideeën met elkaar delen
 • Door op regelmatige basis elkaar te spreken en kennis uit te wisselen
 • Uitwisselen van expertise, leren van elkaar, elkaar aanvullen
 • Programmering op elkaar aanpassen, tips en activiteiten met elkaar delen
 • Onderlinge samenwerking en hulp
 • Activiteiten samen op een dag organiseren, vrijwilligers zijn dan voor beide verenigingen inzetbaar
 • Gezamenlijke activiteiten organiseren binnen de dorpskern of met gelijkgestemde verenigingen binnen de gemeente
 • Samenwerken bij evenementen
 • Uithelpen met kleinere klussen, tent bouwen, meehelpen tijdens een evenement van de andere verenging/stichting
 • Voor ons zou dit vooral bestaan uit het uitlenen, beschikbaar stellen van materiaal
 • Dit kan zijn op gebied van bestuur, gebouw, organisatie van gezamenlijke activiteiten
 • Gebruik maken van gezamenlijke ruimtes, activiteiten voor verschillende doelgroepen afstemmen
 • Samenwerken op bestuurlijk en organisatorisch vlak
 • Samenwerking noodzakelijk op alle terreinen, zowel op bestuurlijk alsook organisatorisch vlak
 • De gemeente dient partijen bij elkaar te brengen en een regierol te vervullen
 • Coördinator vanuit de gemeente en afvaardiging vanuit elke vereniging
 • Van stimulerende aard
 • Informeel overleg
 • 1x per jaar samenkomen en dan de behoeftes inventariseren
 • Samen overleggen wat men heeft
 • Door periodiek overleg en samenwerking met zuster verenigingen
 • Meer overleg en samenwerking om te kijken waar mensen het beste geholpen worden. Niet elkaar beconcurreren maar aanvullen. Meer kennis over wat verenigingen en stichtingen doen en kunnen doen
 • Centraliseren van verenigingen
 • Gedeelde vereniging
 • Het zou een omni-vereniging kunnen zijn op een centraal sportpark met een sporthal en speelvelden
 • Zoals het is, dus een samenwerkingsverband en geen fusie
 • Samenwerking op gebied van investeringen, op gebied van 65+ en jeugd
 • Totaal budget per dorp. In overleg bekijken wie, wat, waarvoor nodig heeft
 • Onduidelijk wat bedoeld wordt. Een samenwerking is niet statisch en zou afhankelijk van de samenwerking, doel en meewerkende partijen er anders uit zien

CONCRETE VOORBEELDEN EN IDEEËN

 • Gezamenlijk concert met muziek en dans / carnavalsactiviteiten / Koningsdag
 • De voetbalverenigingen werken nu al samen op het gebied van jeugdvoetbal
 • Een voorbeeld is dat er in Wellerlooi een aantal keren een kerstviering is georganiseerd door Scouting Wellerlooi in samenwerking met de Fanfare Wellerlooi. Door de krachten te bundelen kunnen er mooie samenwerkingen ontstaan
 • Momenteel hebben wij al een mooie samenwerking met de jeugd van een andere vereniging. Uitbreiding met de andere dorpen zou welkom zijn
 • Samen organiseren wij examens, muzieklessen, wervingsactiviteiten. Ondersteunen wij andere activiteiten (zoals het solistenconcours). Noem maar op. Samen sta je echt sterker
 • Zoals nu al gebruikelijk is, periodiek voorzittersoverleg van de voorzitters van de muziekverenigingen uit alle dorpen waarbij altijd een afvaardiging van het gemeentebestuur aanwezig is

STELLINGEN

Als u subsidie ontvangt, mogen daar inspanningsverplichtingen tegenover worden gezet.

Ja | 52 personen (87%)

Nee | 8 personen (13%)

Iedere vereniging, stichting en organisatie in de gemeente moet in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

Ja | 36 personen (60%)

Nee | 24 personen (40%)

Toelichtingen:

JA

 • Als er genoeg geld voor beschikbaar is, waarom niet zou ik zeggen
 • Iedere vereniging draagt in de gemeenschap een steentje bij
 • Als er leden bij betrokken zijn, heeft elke inwoner recht op extra ondersteuning
 • Iedereen verdient het om een keer gesteund te worden voor hun inspanningen die ze verrichten voor hun leden
 • Verenigingen, stichtingen en organisaties worden vaak op vrijwillige basis bestuurd. Dit kost veel tijd en energie wat wij er graag voor hebben, maar het wordt ook steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Subsidies zorgen ook voor waardering
 • Alles gebeurt met vrijwilligers en dit zijn meestal altijd dezelfde personen oftewel een kleine groep van de maatschappij met groot impact voor de gehele bevolking
 • Gelijke behandeling is het meest eerlijk
 • Inspanning en verantwoording is goed en iedere vereniging moet dezelfde rechten hebben
 • Met een goede onderbouwing zou dit moeten kunnen
 • Wel onder bepaalde voorwaarden zoals inspanningsverplichtingen
 • Indien het voldoet aan een aantal gestelde voorwaarden en/of keuzes vooraf, zou iedereen ondersteund moeten worden door de gemeente voor zijn of haar activiteiten van maatschappelijk belang
 • Ten principale wel. De hoogte van de bijdrage zou afhankelijk moeten zijn van de maatschappelijke bijdrage. Als die maatschappelijke bijdrage nihil is, dan ook geen subsidie
 • Het nut voor de gemeenschap mag best bekeken worden. Heel ruim nemen, maar wat is een grens
 • Er zijn nu organisaties die geen subsidies ontvangen en andere met gelijke activiteiten die dit wel doen. Kleine lokale sportgroepen ontvangen geen subsidie en sporten in accommodaties die ook geen subsidie of exploitatie bijdrage ontvangen. Sommige MFC's ontvangen grote exploitatie bijdrage en anderen helemaal niets
 • In de individualiserende samenleving is het zelfs voor onze kleine dorpen steeds lastiger om een club in leven te houden. Financieel maar ook m.b.t. vrijwilligers. In mijn ogen mogen deze vrijwilligers meer aandacht/tegemoetkoming krijgen vanuit de gemeente
 • Ik ben onvoldoende op de hoogte van alle regelingen die er zijn, maar de keuze voor ja is gebaseerd op het algemene beeld dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers en/of (bestuurs)leden te vinden en verenigingen financieel onder druk staan
 • Voor veel verenigingen is het moeilijk om het hoofd boven water te houden dus elke bijdrage is dan welkom, motiveert ook weer om activiteiten op te zetten
 • Niet iedere vereniging, stichting en organisatie is in staat om financieel alle activiteiten rond te krijgen
 • Ten behoeve van bestaansrecht
 • Om het bestaansrecht te kunnen blijven waarborgen
 • Als de vereniging dit geld nodig heeft om te kunnen bestaan
 • Zolang het maatschappelijk belang en de noodzaak tot subsidie voor het bestaansrecht bestaat, kan geen enkele organisatie bij voorbaat uitgesloten worden
 • Zodra een vereniging substantiële kosten heeft, is dat zeer wenselijk. Dat is misschien niet voor iedere vereniging zo
 • Om het voor leden aantrekkelijk te houden om te kunnen deelnemen aan een vereniging is subsidie een mooie aanvulling om contributie laag te houden
 • Ja, mits er een breder doel is dan alleen de eigen leden
 • Mits bedoeld voor inwoners van de gemeente Bergen en aantoonbare behoefte

NEE

 • Alleen als er een maatschappelijk belang wordt gediend. Kaartverenigingen, buurtverenigingen, etc. etc. uitsluiten
 • Ligt er aan of zij voldoen aan een doel welke de gemeente belangrijk vindt. Deze staan in de verordening. Wanneer niet nodig is geen subsidie. Golfclub, paarden. Wel jeugd
 • De vereniging, stichting of organisatie draagt direct en indirect bij aan de gemeenschap georganiseerd door vrijwilligers en dat moet ondersteund worden door de gemeente
 • Dit ligt aan de doelstelling van een vereniging, voor een beleggingsclub zien we geen subsidie nodig
 • Er dient wel een breder doel gediend te worden
 • Wanneer je geen maatschappelijke stempel drukt, hoeft dat van mij niet
 • Hangt van het maatschappelijke doel af
 • Ze hebben een maatschappelijk belang binnen de gemeente
 • Er moet een maatschappelijk belang dienen
 • Verenigingen met een maatschappelijk belang
 • Organisatie moet een maatschappelijke functie hebben
 • Alleen als de organisatie voldoet aan de criteria
 • Enkel als ze aan de voorwaarden voldoen zoals eerder gevraagd en aangegeven
 • Moet een vereniging of stichting zijn die minimaal voor iedereen toegankelijk is en een maatschappelijke functie heeft
 • Alleen organisaties of verenigingen die sociale contacten, hulp en culturele ontspanning in het vaandel hebben
 • Als de vereniging/stichting/organisatie geen bijdrage levert aan de sociale cohesie van de gemeente Bergen is het niet terecht om hier subsidie aan te geven
 • Alleen verenigingen, stichtingen of organisaties welke zijn ingeschreven bij de KvK
 • Ligt aan het financiële plaatje. Geen subsidie als de winst hoger is dan de subsidie
 • Op basis van de inspanningsverplichting kan een filter geplaatst worden op wel of geen subsidie toe te kennen maar niet de hoogte er van. Deze zou duidelijk moeten zijn en voor langere tijd een vaste bijdrage per verenigingslid
 • Een subsidie heeft een doel, afhankelijk van het doel kunnen daar inspanningsverplichtingen een logisch onderdeel van zijn. Afhankelijk van ditzelfde subsidiedoel kan het ook logisch zijn om bepaalde organisaties wel/niet subsidiabel te stellen
 • Een vereniging met leden kan lidmaatschapsgeld vragen
 • Hangt af van de mate van vrijwilligerswerk

De gemeente moet maatwerk leveren aan verenigingen en organisaties die nu niet in aanmerking komen voor een structurele subsidie.

Ja | 46 personen (77%)

Nee | 14 personen (23%)

Toelichtingen:

JA

 • Elke vereniging is anders en heeft andere activiteiten
 • Het is belangrijk dat verenigingen, stichtingen en organisaties kunnen blijven bestaan. Daarin dient de gemeente een rol te spelen
 • Belangrijk om te blijven luisteren naar de initiatieven die genomen worden door verenigingen of organisaties die sociale evenementen willen oppakken
 • Door maatwerk wordt duidelijk zowel voor gemeente als voor vereniging/organisatie etc. wat er van elkaar verwacht wordt
 • Maatwerk is altijd goed, meedenken ook
 • Misschien dat verenigingen die nu niet in aanmerking komen voor een vast bedrag, wel al geholpen kunnen zijn met minder
 • Als hulp (op weg helpen) voor deze momenteel niet in aanmerking komende instanties
 • Als hulpmiddel om deze nu nog niet voor structurele subsidie in aanmerking komende vereniging, organisatie of stichting op weg te helpen
 • Daarmee kun je meer gericht voldoen aan de vraag/behoefte van de specifieke vereniging. Kans is dan ook dat je minder geld "weggooit"
 • Alles of niets is het nu. Je zou voor een aantal niveaus kunnen kiezen , afhankelijk van doel en reikwijdte
 • Het optimaal benutten van de kracht van de samenleving leidt er toe dat maatwerk mogelijk moet zijn om (nieuwe) initiatieven een kans te geven. Ik denk dat daarbij een marginale toetsing door de gemeente zou moeten plaatsvinden
 • Ja, er zijn ook stichtingen die geen subsidie krijgen en dus geen huur kunnen betalen
 • Subsidie kan nooit als eenheidsworst gebruikt worden binnen een gemeente. Als organisaties buiten de subsidieregels vallen moet er een vangnet zijn om toch het een en ander mogelijk te kunnen maken
 • Stimuleert nieuwe initiatieven, maar mag wel kritisch gekeken worden naar wat het initiatief brengt voor gemeenschap
 • Wanneer dit tot een mogelijkheid behoort om te komen tot een maatschappelijk belang
 • Nooit verkeerd, afhankelijk van het belang en de inzet van de vereniging/stichting
 • Verenigingen met een specifieke activiteit moeten ook geholpen kunnen worden als zij een algemeen belang hebben
 • Afhankelijk van de activiteit en het belang voor de gemeente moet het mogelijk zijn om financieel bij te springen
 • Er kunnen altijd bijzondere situaties optreden
 • Als een vereniging, stichting of organisatie niet valt onder de doelgroepen van de huidige regeling
 • Als dat leidt tot een eerlijke constructie, dan zou dat van mij best mogen
 • Veel verenigingen maken gebruik van commerciële accommodaties in de gemeente. De Buun, Klaproos en Asseldonk ontvangen jaarlijks duizenden euro's aan exploitatiebijdrage. Veel sportverenigingen en andere gebruikers in deze accommodaties ontvangen ook subsidies. In andere kerkdorpen ontvangen deze accommodaties (Alverman en Luukske) geen bijdragen in de exploitatie terwijl veel van de lokale sportgroepjes dit ook niet doen. Er is dus ongelijkheid en daar waar de gemeente roept om vrijwilligerswerk wordt dit zo niet gestimuleerd. Wanneer wordt gekeken naar de bijdrage die door de gemeente wordt gedaan aan het onderhoud en de instandhouding van sportaccommodaties en velden en je zou dit omslaan per lid van de verenigingen die hiervan gebruik maken ontstaat een heel scheef beeld. Deze bijdrage is ook een verkapte vorm van subsidie per lid. Er zijn indirecte subsidiestromen naar organisaties en verenigingen
 • Een subsidie op maat maken voor een specifieke organisatie? Dat is op meerdere vlakken een uitdaging. Een subsidieregeling breder maken zodat de bestaande beperkingen niet meer aanwezig zijn lijkt mij een betere. Dan moet duidelijk zijn welke organisaties waar welke beperkingen ervaren zodat deze eventueel opgelost kunnen worden (mits conform subsidie doel uiteraard). Daarvoor zou deze evaluatie een mooi startpunt kunnen zijn. Daarnaast ondersteuning bij het aanvragen van een subsidie bij organisaties die hier minder in thuis zijn kan altijd welkom zijn

NEE

 • Moet passen binnen gestelde doelen. Niet andersom
 • Er kan nu eenmaal niet aan iedere vereniging, organisatie of stichting subsidie worden verleend
 • Ik neem aan dat er een reden is waarom deze geen subsidie krijgen
 • Iedereen gelijk
 • Streven naar gelijke behandeling is het meest eerlijk
 • Het is belangrijk om subsidie aanvragen zuiver/transparant te houden. Het is belangrijk dat de aanvraag meetbaar en controleerbaar is
 • Subsidie mag best vanuit een raamwerk verstrekt worden
 • Als het kan wel. Maar maatwerk kost ook veel tijd. Dus waarschijnlijk is het ook een kwestie van keuzes maken. Dit zou eventueel pleiten voor een basisbedrag