Inwoners konden in het voorjaar van 2022 hun mening geven over het subsidiebeleid van Gemeente Bergen via een digitale enquête. De enquête is in totaal 26 keer ingevuld door 24 personen. 1 persoon heeft de vragenlijst 3 keer (hetzelfde) ingevuld. Van deze persoon wordt alleen de laatste reactie meegeteld.

Klik op de vragen hieronder om de resultaten per vraag te bekijken.

Wat is uw geboortejaar?

Eerder dan 1950 | 1 persoon (4%)

1950 – 1959 | 7 personen (29%)

1960 – 1969 | 8 personen (33%)

1970 – 1979 | 4 personen (17%)

1980 – 1989 | 4 personen (17%)

1990 en later | 0 personen (0%)

Wat is uw woonplaats?

Afferden | 3 personen (13%)

Aijen | 1 persoon (4%)

Bergen | 2 personen (8%)

Nieuw Bergen | 6 personen (25%)

Siebengewald | 2 personen (8%)

Well | 4 personen (17%)

Wellerlooi | 5 personen (21%)

Overig | 1 persoon (4%) (Vierlingsbeek)

Heeft u wel eens voor een organisatie subsidie aangevraagd bij de gemeente Bergen?

Nee | 13 personen (54%)

Ja | 11 personen (46%)

Bent u bekend met het subsidiebeleid, de Algemene Subsidie Verordening en de subsidieregelingen van de gemeente Bergen?

Alleen op hoofdlijnen | 13 personen (54%)

Ja | 6 personen (25%)

Nee | 5 personen (21%)

Hoe wilt u als inwoner graag over (verstrekte) subsidies worden geïnformeerd?

Meerdere antwoorden mogelijk.

Website | 21 personen (88%)

Maasduinen Courant | 11 personen (46%)

Facebook | 8 personen (33%)

Niet | 0 personen (0%)

Overige antwoorden:

 • Melding op Facebook/Maasduinen Courant dat er info op de website te vinden is
 • Duidelijk directe knop naar subsidies
 • Via vertegenwoordiger/bestuurder van lokale stichtingen/verenigingen
 • E-mail

Waar moet een organisatie volgens u aan voldoen om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie?

Meerdere antwoorden mogelijk.

Activiteiten organiseren voor inwoners van de gemeente | 15 personen (63%)

Zorgen voor versterking van de sociale cohesie van jong en oud | 14 personen (58%)

Zich inzetten op de thema’s gezondheid en beweging | 11 personen (46%)

Kan zonder subsidie geen sluitende begroting realiseren | 4 personen (17%)

Heeft een minimaal aantal leden die in de gemeente Bergen wonen | 2 personen (8%)

Alle bovenstaande argumenten | 4 personen (17%)

Overige antwoorden:

 • Cultuur voorop. Daarnaast nieuwe goede projecten, om ze een opstartsteun te geven
 • Als het duurzame activiteiten zijn. Rekening houdend met de kwetsbare aarde
 • Als het activiteiten organiseert met maatschappelijke en informatieve thema’s voor haar doelgroep
 • Focus op maatschappelijk rendement en inclusiviteit
 • Activiteiten organiseren voor en met en in eigen dorp
 • Verenigingen waarbij niet meer dan 3 familieleden in het bestuur zitten
 • Gezinnen met koopwoning die in financiële problemen zijn gekomen, bijvoorbeeld door hoge energierekening

Welke wijze voor het indienen van een subsidieaanvraag heeft uw voorkeur?

Digitaal | 11 personen (46%)

Beide manieren moeten mogelijk zijn | 9 personen (38%)

Per post of fysiek afgeven in het gemeentehuis | 2 personen (8%)

Geen mening | 2 personen (8%)

Onder welke voorwaarden moet een organisatie volgens u in aanmerking kunnen komen voor subsidie?

Meerdere antwoorden mogelijk.

Sociale activering | 20 personen (83%)

Aantoonbaar maatschappelijk belang binnen een kern | 18 personen (75%)

Maatschappelijke verplichtingen waar een vereniging zich actief voor inzet | 10 personen (42%)

Alle leden van een vereniging | 9 personen (38%)

Kunst en cultuur | 8 personen (33%)

Voorliggende voorzieningen | 7 personen (29%)

Zowel jeugdleden van 65+ leden | 3 personen (13%)

Jeugdleden | 1 persoon (4%)

65+ leden | 1 persoon (4%)

Overige antwoorden:

 • Als het met de kwetsbare natuur rekening houdt. Meer bewustzijn activeert met de natuur samen te werken, weer verbonden te zijn met elkaar en de aarde
 • Milieu en natuur
 • Ook stichtingen of maatschappelijke bedrijven, maat aantoonbaar maatschappelijk rendement. Maar vooral ook ruimte bieden voor innovatie en experimenten
 • Geen extra voorwaarden

Vindt u dat er vanuit de verenigingen bereidheid moet zijn om samen te werken met andere verenigingen uit het dorp of gelijkgestemde verenigingen in de gemeente?

Ja | 20 personen (83%)

Nee | 4 personen (17%)

Toelichtingen:

 • Kostenbesparing
 • Bundeling van krachten en besparing van kosten door zaken samen te doen
 • Het voorkomt dat zaken dubbel gedaan worden en kan efficiënter zijn. De druk op vrijwilligers is groot, dus samenwerking loont. Het vergroot de sociale cohesie
 • Omdat er steeds minder leden zijn, moeten er bepaalde zaken gecombineerd worden
 • Samen sta je sterker
 • Samen sta je sterk. Waarom niet in één keer goed doen, dan twee keer half?
 • Gaat versnippering tegen
 • Door de samenwerking kun je elkaar versterken in plaats van beconcurreren
 • Samenwerking zorgt voor breder draagvlak en versterking van de kwaliteit en de mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie
 • In een gemeente moet ruimte zijn voor verenigingen. Maar verenigingen moeten ook bereid zijn daar waar mogelijk is samen te werken. Zeker als de globale doelstelling hetzelfde is
 • Zonder dwang, maar samenbrengen moet wel onder de aandacht gebracht worden
 • Meeste dorpen willen dit ook graag in eigen dorp doen
 • Samenwerken mag gestimuleerd worden, maar ieder heeft z’n eigen doel
 • Samenwerking moet wel gebaseerd zijn op overeenstemmende waarden. Op waardenniveau lopen samenwerkingen vaak fout
 • Aangezien verenigingen steeds kleiner worden, is fusie een optie
 • Er zijn verenigingen in de gemeente die het alleen niet gaan redden
 • Te veel verenigingen voor dezelfde doelgroep
 • Ja, indien te klein. Nee, ik zie geen positieve invloeden als alle voetbalverenigingen moeten fuseren bijvoorbeeld, dan gaan er netto alleen maar minder kinderen sporten. Hetzelfde geldt voor muziek/dans/sport

Als een organisatie subsidie ontvangt, mag de gemeente daar inspanningsverplichtingen tegenover zetten?

Ja | 19 personen (79%)

Nee | 5 personen (21%)

Toelichtingen:

 • Aangeven waarvoor de subsidie wordt ingezet en dit kunnen verantwoorden
 • Kunnen laten zien wat er is gedaan
 • Dat er gedaan wordt waar de subsidie voor is aangevraagd
 • De gemeente (of gemeenschap) mag iets terug zien voor het geld dat ze beschikbaar stellen. Een slapende club heeft geen subsidie nodig
 • Dat kan al zo simpel als met een schriftelijke verantwoording, zodat duidelijk wordt waar het geld aan besteed wordt. Facturen bewaren voor controle
 • Voor wat hoort wat
 • Voor wat hoort wat, maar dat wordt helaas niet altijd op een eerlijk wijze toegepast
 • Voor niets komt de zon op. Als je geld wilt krijgen, moet je ook laten zien wat je daarmee gedaan hebt of gaat doen
 • Win-win situatie
 • Middelen worden ingezet voor een bedoeling. Om iets voor elkaar te krijgen. Daarop zit een inspanningsverplichting. Geen subsidie alleen maar omdat je toevallig bestaat als organisatie
 • Alleen maar geld ontvangen is wel heel gemakkelijk
 • Indien dit reële inspanningsverplichtingen zijn
 • Inspanningsplicht in de vorm van: aan je eigen activiteit
 • Voor eigen dorp organiseren is genoeg
 • Subsidie is een gift. Voor een gift hoeft er niets teruggedaan te worden
 • Veel te veel verenigingen/stichtingen in de gemeente Bergen die hetzelfde doel nastreven
 • Op dit moment ontvangen meerdere commerciële MFC's een exploitatiebijdrage. Dit is een verkapte vorm van subsidie. Andere MFC's die volledig met vrijwilligers werken ontvangen geen bijdrage. Dit is niet motiverend voor vrijwilligers en ook niet uit te leggen dat de gemeente juist de commerciële organisaties financieel steunt met zeer grote bedragen.
  Aan de andere kant verwacht de gemeente dat de niet commerciële MFC's wel hun eigen broek ophouden en commerciële activiteiten ontplooien. Via wetgeving (drank en horeca wet) en APV worden ze echter in hun mogelijkheden beperkt.
  Diverse sportaccommodaties ontvangen een bijdrage voor het onderhoud. Wanneer je deze bijdrage deelt door het aantal gebruikers/leden die hiervan gebruik maken zijn dit soms hoge kosten/bijdragen per lid. Dit is ook een verkapte vorm van subsidie die vaak vele malen hoger is dan dat andere verengingen ontvangen. Misschien moet er meer actief gekeken worden naar het samenvoegen van accommodaties en verenigingen zodat het maatschappelijk geld dat hiervoor wordt ingezet beter wordt ingezet.
  Veel kleine informele organisaties (zonder rechtspersoon) hebben nu geen mogelijkheid om een subsidie aan te vragen.