Als u onderzoek wilt doen in het gemeentearchief, maakt u een afspraak bij de gemeente.

Bij het doen van onderzoek in het gemeentearchief gelden de volgende regels:

  • U moet zich op verzoek kunnen legitimeren;
  • Het nuttigen van eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine;
  • Voor het tussentijds verlaten van de ruimte (voor koffie, toilet etc.) is een toegangspasje beschikbaar;
  • Hulp bij onderzoek: Als u vragen heeft over de manier waarop u een onderzoek moet starten of wanneer uw onderzoek dreigt vast te lopen, kunt u een medewerker van de Documentaire Informatievoorziening om raad vragen. Overeenkomstig de legesverordening zullen de kosten daarvoor in rekening worden gebracht.

Inzage in archiefmateriaal

De archieven en verzamelingen zijn gratis in te zien. Bij de medewerkers van de Documentaire Informatievoorziening kunt u stukken opvragen. Het kan voorkomen dat u bepaalde bescheiden niet kunt raadplegen, omdat deze in een te slechte staat verkeren of nog niet openbaar zijn. De medewerker van de Documentaire Informatievoorziening kan het aantal tegelijk door u te raadplegen archiefstukken beperken.

Stukken uit de archieven en de verzamelingen alsmede inventarissen, indexen en ander materiaal mogen alleen in de archiefruimte worden ingezien. Het opvragen van archiefstukken wordt tot 16.00 uur in behandeling genomen.

Behandeling archiefbescheiden

Veel archiefbescheiden zijn uniek en kwetsbaar. Daarom verzoeken wij u zorgvuldig met deze stukken om te gaan. U bent verplicht de archiefbescheiden terug te geven in dezelfde staat als waarin u ze kreeg.

Het is niet toegestaan in het ter beschikking gestelde materiaal aantekeningen te maken, vouwen te maken of op andere wijze beschadigingen te veroorzaken, noch de volgorde van los aangetroffen stukken te wijzigen, schrijfpapier of een arm op de stukken te leggen of op de stukken te leunen.Het bevochtigen van de vinger bij omslaan is niet toegestaan. Labels, nietjes, paperclips of ander bindmateriaal mogen niet verwijderd worden.

Kopieën en reproducties

Archiefbescheiden van de periode tot 1938 kunnen in verband met kwetsbaarheid van de documenten niet worden gekopieerd. Gevonden gegevens kunnen wel worden overgeschreven of u kunt een foto van deze gegevens maken.