Heeft u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente.

Hoe werkt het?

Voor (gedeeltelijke) vergoeding kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen: kosten voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen zoals een koelkast of wasmachine en kosten voor culturele, sportieve of educatieve evenementen (participatiefonds).

Wat moet ik doen?

U dient een verzoek in bij de gemeente. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u een vastgestelde vergoeding toegewezen.

Wat moet ik meenemen?

Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten:

  • recent loonstrookje
  • laatste afschrift bank-, giro en spaarrekeningen
  • bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woningbezit, kentekenbewijs auto)
  • bewijzen van de gemaakte kosten