Huishoudens met een laag inkomen kunnen in de gemeente Bergen gebruik maken van verschillende regelingen. Denk aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld De Stuwwal en het participatiefonds. Sinds 1 september 2022 komen gezinnen met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm in aanmerking voor deze regelingen.

Met het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch lid worden van een (sport)vereniging of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen volgen. Via Stichting Leergeld De Stuwwal krijgen ouders een bijdrage in de schoolkosten van hun kinderen tot 18 jaar. Met het participatiefonds ontvangen huishoudens een geldbedrag per persoon, waarmee zij kunnen meedoen met maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten. En met de zwemlesregeling kunnen kinderen tussen de 5 en 18 jaar hun zwemdiploma A en B halen.

Al deze regelingen dragen eraan bij dat kinderen en jongeren uit gezinnen die het niet zo breed hebben, toch kunnen deelnemen in de samenleving. “Het is zo belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun horizon te verbreden, vriendjes en vriendinnetjes te maken en hun talenten te ontwikkelen”, vindt wethouder Claudia Ponjee van Gemeente Bergen. “Maar nu alles duurder wordt, wordt het voor steeds meer gezinnen moeilijk om hun kinderen deze kans te bieden.”

130% van de bijstandsnorm

Daarom heeft Gemeente Bergen besloten om de kindregelingen voor gezinnen met een laag inkomen te verruimen. Vanaf 1 september 2022 kunnen huishoudens met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm gebruik maken van deze regelingen. Voorheen was dit 110%.

“Deze percentages zullen veel mensen niets zeggen. Inwoners die niet zeker weten of ze in aanmerking komen voor de regeling, kunnen dan ook contact opnemen met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl”, benadrukt wethouder Ponjee. “De medewerkers van de gemeente kijken graag met hen mee!”

Meer informatie over de regelingen is te vinden op www.bergen.nl/rondkomen.