Naast landelijke maatregelen is er nu ook een uitvoeringsregeling coronacompensatie voor stichtingen en verenigingen in de gemeente Bergen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

De coronacrisis houdt ons sinds februari 2020 bezig. Zowel voor de gemeente als voor het verenigingsleven, de culturele sector en bedrijven is het een pittige tijd. Via verschillende compensatiemaatregelen kunnen ondernemers en verenigingen aanspraak maken op middelen om de schade als gevolg van de coronacrisis te beperken. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle regelingen.

Regeling coronacompensatie gemeente Bergen

Het verenigingsleven en de culturele sector zijn belangrijk voor de maatschappelijke activiteiten en de sociale cohesie in de gemeente Bergen. Via de landelijke compensatiemaatregelen kunnen verenigingen en andere organisaties in meer of mindere mate gecompenseerd worden. Echter zijn er ook organisaties die of niet/nauwelijks gebruik hebben kunnen maken van genoemde regelingen of ondanks de landelijke compensatie toch ernstig in de (financiële) problemen dreigen te komen. Voor deze gevallen is een uitvoeringsregeling gemaakt.

Voor wie

De uitvoeringsregeling coronacompensatie is bedoeld voor een vereniging, stichting of ander rechtspersoon zonder winstoogmerk die gevestigd is in Bergen en haar activiteiten in hoofdzaak richt op de inwoners van Bergen. Compensatie is alleen mogelijk als blijkt dat het voortbestaan van de aanvrager in gevaar dreigt te komen als gevolg van de coronacrisis.

Aanvragen

Bent u op basis van de inhoud van de uitvoeringsregeling coronacompensatie van mening dat uw organisatie in aanmerking komt voor coronacompensatie, dan kunt u een aanvraag indienen. Deze aanvraag stuurt u naar info@bergen.nl.

U heeft tot en met 11 april 2021 de tijd om uw aanvraag in te dienen.  Bij uw aanvraag dient u de nodige onderbouwing en bewijsstukken aan te leveren. Meer hierover leest u in de uitvoeringsregeling, die u hier kunt raadplegen en downloaden.

Vragen

Heeft u vragen over de uitvoeringsregeling, dan kunt u contact opnemen via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.