Op grond van artikel 30 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Alle stukken zijn in Notubiz terug te vinden.