De raad heeft dinsdag 9 februari 2021 het bestemmingsplan inclusief de voorgestelde wijzigingen, die uit de zienswijzen zijn voortgekomen, vastgesteld. 

Kijk voor meer informatie op de website Energielandgoed Wells Meer.