Wat is het?

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden.

Aanvullende informatie

In en nabij de gemeente Bergen liggen Natura 2000-gebieden als de Maasduinen, de Zeldersche Driessen en Boschhuizerbergen. Meer informatie over de aanpak stikstof en de laatste stand van zaken vindt u op de website van de Rijksoverheid.