De weg naar een definitieve Woonvisie voor de gemeente Bergen is opgedeeld in verschillende stappen.

Stap 1

Luisteren, ophalen van kennis en informatie (april en mei 2017). Dat gebeurt via:

  • 1e overleg met dorpsraden;
  • 1e Woonplatform (overleg met andere partners op gebied van wonen in Bergen);
  • informatieve discussie met gemeenteraad.

Stap 2

Samenbrengen en verbinden van informatie leidt tot eerste concept Woonvisie.

Stap 3

Consulteren en afwegen. In deze fase wordt het eerste concept van de Woonvisie besproken met de dorpsraden en de deelnemers aan het 1e Woonplatform.

Stap 4

Alle input verwerken tot de Concept-Woonvisie.

Stap 5

Concept-Woonvisie ligt voor iedereen ter inzage (najaar 2017).

Stap 6

Verwerken eventuele inspraakreacties.

Stap 7

Besluitvorming: de gemeenteraad stelt de Woonvisie voor de gemeente Bergen vast (december 2017).