Wat is het?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Hoe werkt het? 

Planschade kan op twee manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming planschade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade, zijn twee zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is. Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak;
 • inkomensderving.

Wat moet ik doen? 

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • Waarom u een tegemoetkoming vraagt;
 • Hoeveel tegemoetkoming u wilt;
 • Door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan);
 • Een omschrijving van de schade;
 • Het schadebedrag;
 • Bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer;
 • Uw bankrekeningnummer.

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Wat kost het?

Het behandelen van de aanvraag kost € 500,-. Als u in de 12 maanden voorafgaand aan het indienen van de aanvraag een inkomen heeft van maximaal 110% van het wettelijk minimumloon, is het bedrag € 300,-. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Hoe lang duurt het?

De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar. Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.