Wat is het? 

U wilt een overledene op een andere plaats herbegraven of alsnog laten cremeren. Hiervoor wilt u de overledene laten opgraven. Dit kan alleen als u:

  • toestemming hebt van de rechthebbende(n) op het graf;
  • een vergunning hebt van de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit doet u óf binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna. U kunt dit ook door een begrafenisondernemer laten doen.

Aanvullende informatie

Uit respect is er een grafrust van 10 jaar. Daarna mag u een stoffelijk overschot laten opgraven als u de overledene bijvoorbeeld in een ander graf wilt begraven of cremeren. Wilt u het stoffelijk overschot cremeren binnen 10 jaar? Dan hebt u toestemming nodig van de officier van justitie.