Het archief van onze gemeente bevat informatie over onderwerpen waarmee de gemeente zich in de loop der eeuwen heeft beziggehouden. U vindt er onder andere gegevens over besluiten en verslagen van de gemeenteraad, gemeentebegrotingen, verordeningen, bestemmingsplannen, aanleg van wegen, straatnaamgeving, bouwvergunningen en grondtransacties.

Uiteraard vindt u in ons archief ook gegevens over de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister.

Wat is openbaar?

In de Archiefwet 1995 is onder meer bepaald dat archieven die ouder zijn dan 20 jaar, openbaar zijn en kosteloos geraadpleegd kunnen worden. Openbaar betekent dat u de archiefstukken bij ons kunt inzien. Is de bescherming van de privacy in het geding, dan is er een beperking op de openbaarheid van de stukken.

Voor het raadplegen van informatie uit het recentere deel van het archief geldt de Wet Openbaarheid van Bestuur. Volgens deze wet is het in principe niet mogelijk om dit archief in te zien. Wel kan er informatie verstrekt worden over deze archiefstukken.

Historisch archief

Een gedeelte van het archief noemen we het ‘historisch archief’. Dit bevat stukken daterende van voor de Franse tijd (periode van 1585 – 1794). Hierin vindt u bijvoorbeeld informatie van de voormalige Heerlijkheden Bergen, Well, Afferden en Aijen. In dit historisch archief bevinden zich ook de archiefstukken van het gemeentebestuur van 1795 tot 1938.

Een ander gedeelte is het gedeelte vanaf 1938. Dit archief is onderverdeeld in enkele periodes.