Woensdag 7 oktober zijn het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen gepubliceerd die voor Energielandgoed Wells Meer zijn opgesteld.

Energielandgoed Wells Meer

De stukken liggen van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 18 november ter inzage in het gemeentehuis. Om deze stukken fysiek in te zien, dient u telefonisch een afspraak maken via 0485-348 383. U kunt de stukken ook digitaal vinden via www.bergen.nl en via www.energielandgoedwellsmeer.nl/bestemmingsplan.

Graag hadden we op 27 oktober een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis willen organiseren over het Energielandgoed. Helaas hebben we op 8 oktober, op advies van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, moeten besluiten om de informatiebijeenkomst niet door te laten gaan. In een eerder stadium hebben we, in verband met de coronamaatregelen, al besloten om extra services aan te bieden zoals de mogelijkheid om ook telefonisch of op afspraak een zienswijze in te dienen. Daarnaast houden we u via diverse kanalen op de hoogte. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie leest u op de website van Energielandgoed Wells Meer.