Wat is het?

Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn zandwinning, waterberging en natuurontwikkeling. 

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig.

Hoe werkt het?

De voorwaarden om een ontgrondingsvergunning te krijgen, zijn onder andere:

 • De ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan;
 • De eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Geen vergunning nodig

Voor de volgende werkzaamheden in de bodem hoeft u geen vergunning aan te vragen:

 • Aanleg en onderhoud van watergangen (niet breder dan 15 meter en niet dieper dan 3 meter);
 • Normale werkzaamheden voor land-, tuin- of bosbouw;
 • Het planten en rooien van bomen, struiken of andere gewassen;
 • Bouwen van bouwwerken;
 • Onderhouden of opruimen van bouwwerken, kelders, graven;
 • Boren in de grond;
 • Opruimen van buizen, palen en kabels;
 • Maken, onderhouden of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins en soortgelijke werken.

Wat moet ik doen?

Bespreek uw plannen eerst met de gemeente. De gemeente kan u vertellen wie de beheerder is van de bodem die u wilt afgraven. Dit kan Rijkswaterstaat zijn of de provincie. Daarna vraagt u de vergunning aan bij de beheerder. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar moet u alleen een melding doen.

De beheerder maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit besluit is te bekijken bij de gemeente. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geef dan aan waarom u het niet eens bent met het besluit.

U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat moet ik meenemen?

U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag:

 • Soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres);
 • Hoeveelheid en diepte van de ontgronding;
 • Soort materiaal dat u gaat afgraven;
 • Datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur;
 • Adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar.

Aanvullende informatie 

Schadevergoeding

Als u schade hebt door het afgeven, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning, dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U kunt de schadevergoeding aanvragen bij de instantie die de ontgrondingsvergunning heeft afgegeven, gewijzigd of ingetrokken.