Tussen 10 en 22 januari 2022 voert SCAN in de omgeving van Wellerlooi seismisch onderzoek uit met geluidsgolven.

Mensen voeren seismisch onderzoek uit met tractor en daarvoor benodigd apparatuur

Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Met dit onderzoek verzamelt SCAN in opdracht van de rijksoverheid informatie om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is.

Waar vindt onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats langs de lijn Geysselberg, Schaak, Tuindorp (Van Ophovenstraat, Emmastraat, Tuinstraat) over de grens richting Twisteden. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen van SCAN een brief met informatie over de werkzaamheden.

Seismisch onderzoek

Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit. Voor het onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren.

Meer informatie

Scan informeert bewoners en bedrijven in de directe omgeving over de werkzaamheden.  Kijk voor meer informatie op de website van Scan. Of bekijk het filmpje waarin de werkzaamheden worden toegelicht op de website van Vimeo.