Eerder hebben we u geïnformeerd over een onderzoek voor aardwarmte in de omgeving van Afferden en Siebengewald.

Mensen voeren seismisch onderzoek uit met tractor en daarvoor benodigd apparatuur

Een tweede onderzoek voor aardwarmte in onze gemeente gaat plaatsvinden van noord naar zuid, in het gebied tussen de Maas en de N271.

Afferden en Siebengewald

In het buitengebied van Afferden en Siebengewald vindt het onderzoek plaats op een rechte lijn  vanaf de Maas naar de Duitse grens, ongeveer evenwijdig aan de weg van Afferden naar Groote Horst. Dit onderzoek vindt plaats tussen 18 november 2020 en 6 januari 2021.

Van noord naar zuid

Het tweede onderzoek vindt plaats in het Maasdal: vanaf Heijen parallel aan Hengeland tot de monding van de Eckeltsebeek bij Afferden. Vervolgens vanaf de monding van de Heukelomsebeek een rechte lijn langs de ringdijk Bergen-Aijen langs de Sintelenberg, de Kamp, Elsteren tot de Baend waar de lijn de Maas oversteekt richting Wanssum. Dit onderzoek vindt plaats tussen 15 december 2020 en 26 januari 2021

Informatie directe omgeving

Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van het onderzoek worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd. De planning kan veranderen bij slecht weer.

Onderzoek aardwarmte

De onderzoeken zijn onderdeel van het landelijk SCAN programma. SCAN verzamelt in opdracht van de rijksoverheid informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is. Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van  geluidsgolven. Wanneer deze de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Scan aardwarmte.