Vanaf 18 november tot 6 januari 2021 vindt onder andere in gemeente Bergen onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte.

Mensen voeren seismisch onderzoek uit met tractor en daarvoor benodigd apparatuur

Dit is een seismisch onderzoek en maakt onderdeel uit van het landelijk SCAN programma. SCAN verzamelt in opdracht van de rijksoverheid informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is.

Waar vindt onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats in het buitengebied van Afferden en Siebengewald (Groote Horst), op een rechte lijn vanaf de Maas naar de Duitse grens ongeveer evenwijdig aan de weg van Afferden naar Groote Horst.  Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief. De planning van de werkzaamheden kan veranderen bij slecht weer.

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren. De bewoners en bedrijven in de directe omgeving worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Scan.