Maandag 14 december 2020 heeft het kabinet besloten om scholen en kinderopvang te sluiten tot en met 17 januari 2021.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Noodopvang

Kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen gebruik maken van noodopvang. Dit geldt ook voor kinderen in een kwetsbare positie. Zij kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang terecht. Neem hiervoor contact op met uw eigen school of kinderopvang.

Voor wie en waar noodopvang/opvang kwetsbare kinderen?

  • In tegenstelling tot tijdens de vorige lockdown, zijn de noodopvang en de opvang van kwetsbare kinderen beperkt tot de reguliere openingstijden van zowel scholen als kinderopvang. Er is dus geen extra nacht- weekend- of 24-uurs-opvang.
  • Uitgangspunt is dat de noodopvang/opvang van kinderen in een kwetsbare positie plaatsvindt op de eigen locatie (school of kinderopvang). Organisaties mogen ervoor kiezen om noodopvang te clusteren.
  • De noodopvang is alleen beschikbaar voor de reguliere klanten van de kinderopvang en binnen de reguliere contracturen. Als ouders meer noodopvang willen afnemen dan hun reguliere contracturen, kunnen zij op de normale manier extra opvang aanvragen. Voor kinderen in een kwetsbare positie geldt wel dat als zij hierdoor uitgesloten worden, er een passende oplossing wordt gezocht.
  • De voorzieningen voor gastouderopvang blijven formeel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.
  • Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is er het verzoek om zelf de kinderen op te vangen. Als dat niet lukt, kan er alsnog een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang.

Kinderen met ziekteverschijnselen blijven thuis

We verzoeken opvanglocaties om kinderen met klachten, zoals veel hoesten, benauwdheid en/of koorts, naar huis te sturen. Als de kinderen 24 uur klachtenvrij zijn, mogen ze weer naar de noodopvang.

Betaling en vergoeding van noodopvang

Gedurende de sluiting (16 december 2020 tot en met 17 januari 2021) zal het Rijk wederom ouders tegemoet komen voor de eigen bijdrage kinderopvang (KDV, BSO, GO) tot het maximum uurtarief. Ouders wordt opgeroepen om:

  • De factuur voor de kinderopvang door te betalen (zoals altijd).
  • Niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op uw opvang en toeslag en wordt deze doorbetaald.
  • Zoals altijd de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zijn voor deze sluiting van de kinderopvang hoeven niet doorgegeven te worden.
  • De kinderopvang niet stop te zetten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de school, uw eigen kinderopvangorganisatie of met gemeente Bergen via (0485) 348383.
Kijk voor meer informatie ook op de website van de Rijksoverheid.