Schoolgaande kinderen

Voor kinderen is er financiële ondersteuning:

  • Jeugdsportfonds; aanvragen bij gemeente
  • Jeugdcultuurfonds; aanvragen bij gemeente
  • Participatiefonds (schoolgaande) kinderen; aanvragen bij gemeente
  • Bijdrage zwemlessen; aanvragen bij gemeente
  • Tegemoetkoming schoolkosten tot 18 jaar; aanvragen bij Stichting Leergeld De Stuwwal

Meerderjarige scholieren

Meerderjarige scholieren kunnen een tegemoetkoming krijgen uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos). De tegemoetkoming is een vergoeding voor schoolkosten, zoals de kosten van boeken, vervoerskosten en lesgeld. Hoe hoog de tegemoetkoming is, hangt af van het gezamenlijke inkomen van de ouders. De vergoeding is voor scholieren in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar, die les volgen aan het:

  • voortgezet onderwijs;
  • volwassenenonderwijs;
  • voortgezet speciaal onderwijs.

De tegemoetkoming voor scholieren vraagt u aan bij DUO.

Studenten met een beperking hebben eventueel recht op een individuele studietoeslag.