Het Fonteintje is een gemeentelijke onderscheiding die bij besluit van burgemeester en wethouders kan worden toegekend aan personen of instellingen die zich voor de gemeente of de gemeenschap van Bergen verdienstelijk hebben gemaakt op sociaal, cultureel, economisch, wetenschappelijk of sportief gebied.

De onderscheiding bestaat uit een sculptuur in de vorm van een miniatuur van de fontein zoals en een oorkonde, vermeldende de naam en de redenen die tot toekenning hebben geleid.

Fontein

Het beeld is een replica van de bronzen fontein die oorspronkelijk voor het gemeentehuis in Nieuw Bergen stond. Deze fontein is geplaatst ter gelegenheid van de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 1969. Het ontwerp is van kunstenaar Jos Hermans uit Nuth. De zes ballen aan het fonteintje symboliseren de zes dorpskernen van de gemeente Bergen: de hoofdkern Nieuw Bergen en de kerkdorpen Afferden, Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi.

De grootte van de dorpen komt tot uitdrukking in de grootte van de ballen. Nieuw Bergen is de grootste kern (ca. 4.300 inwoners) en heeft een verzorgingsfunctie voor hele gemeente. Het op één na grootste dorp is Well met een inwoneraantal van ca. 2.600 inwoners. Daarna komen Afferden (ca. 2.200 inwoners) en Siebengewald (ca. 2.000 inwoners). Kleinste dorpen in de gemeente zijn Wellerlooi (ca. 1.200 inwoners) en Bergen (ca.750 inwoners). De zevende dorpskern Aijen heeft geen kerk en is geen kerkdorp.

Na de bouw van Mosaïque is de fontein in 2014 verplaatst naar de rotonde van de N271 in Nieuw Bergen.

Hoe werkt het?

Het secretariaat van de burgemeester kan u informatie verstrekken over de procedure en een aanvraagformulier:

  • telefonisch via (0485) 34 83 83 of 14 0485 of
  • stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat.

Aanvullende informatie

Het Fonteintje