De Erepenning kan worden toegekend aan personen of instellingen die zich voor de gemeente of de gemeenschap van Bergen op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op sociaal, cultureel, economisch, wetenschappelijk en sportief gebied.

De onderscheiding bestaat uit een penning in verzilverde uitvoering van de gemeente Bergen en een oorkonde, met daarop de naam en de redenen die tot toekenning hebben geleid. De toekenning van de Erepenning geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders.

Hoe werkt het?

Het secretariaat van de burgemeester kan u informatie verstrekken over de procedure en een aanvraagformulier:

  • telefonisch via (0485) 34 83 83 of 14 0485 of
  • stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat.