Ondernemen in Bergen

Bergen biedt ondernemers voldoende mogelijkheden om activiteiten te ontplooien. De gemeente heeft een bedrijventerrein (De Flammert) en ook binnen de kernen is het mogelijk om een bedrijf te voeren.

Informatie over allerlei zaken waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen is te vinden op Ondernemersplein

Bedrijventerrein De Flammert

Op het bedrijventerrein 'De Flammert' zijn circa 55 bedrijven gevestigd en heeft een bruto oppervlakte van ruim 42 hectare. Link Bedrijventerrein De Flammert

Veiligheid

Ondernemers, bewoners of gebruikers van het bedrijventerrein kunnen direct bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. Link Veiligheid

Contactgroepen en verenigingen

Ten behoeve van het bedrijfsleven zijn er verschillende contactgroepen en verenigingen actief. Link Contactgroepen en verenigingen

Omgevingsvergunning Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning is sinds 1 oktober 2010 van kracht. Omgevingsvergunning Wabo

Pagina opties