Sinds 1 oktober 2010 bestaat de omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel dat u meer toestemmingen nodig heeft, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

Vergunningen die in behandeling zijn voor bijvoorbeeld (ver)bouw activiteiten, kappen van bomen, plaatsen van reclame uitingen, slopen, kunt u inzien.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er in uw omgeving gebeurt?

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over de Wabo kunt u vinden via het Kenniscentrum Infomil. Heeft u vragen? Wilt u meer informatie over een bepaalde vergunningaanvraag? Stuur dan een e-mail naar de gemeente of bel het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0485) 34 83 83. 

Omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing

Er bestaan ook omgevingsvergunningen die een uitgebreide procedure volgen omdat ze in strijd zijn met het bestemmingsplan. Deze omgevingsvergunningen zijn voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. Onderstaande knoppen verwijzen u naar een overzicht van de omgevingsvergunningen met ruimtelijke onderbouwing die in procedure zijn of al zijn verleend.