De acht colleges van de Regio Noord-Limburg en de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg kwamen op dinsdag 21 september bij elkaar op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Wethouders Claudia Ponjee en Frans Pekema vertegenwoordigden de gemeente Bergen tijdens deze Regiodag.

Regio Noord-Limburg heeft een gezonde ambitie. Onderwijs, ondernemers, omgeving en overheid werken intensief samen aan de gezonde toekomst van de regio. Via de Regio Deal en de Investeringsagenda ondersteunen de regiogemeenten en de provincie veel initiatieven in het veld.

Tijdens de Regiodag werden de bestuurders bijgepraat over de agenda van de regio en de projecten die hieruit voortkomen. Zij maakten kennis met ondernemers en initiatiefnemers die vol passie de regionale ambitie in de praktijk brengen en uitdragen.