16 juni 2020 – Vandaag is de corona-noodverordening op een paar kleine onderdelen aangepast.

Zoals bij de eerder gepubliceerde noodverordening, is het artikel geschrapt over het verbod om gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen geopend te houden. Verder betreffen het enkele tekstuele aanpassingen in de toelichting.