11 augustus 2020 – De noodverordening met voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord is aangepast en vastgesteld.