9 november 2020 – De voorzitter van onze veiligheidsregio heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. 

Inhoudelijk is de noodverordening op de volgende punten gewijzigd:

  • Buurt- en dorpshuizen mogen geopend zijn voor activiteiten gericht op individuele maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen;
  • Bibliotheken mogen opengesteld worden als afhaalfunctie of als locatie voor georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding;
  • De voorwaarden voor het organiseren van een samenkomst zijn gewijzigd;
  • De voorzitter van de veiligheidsregio kan gebruik maken van een ontheffingsbevoegdheid om in geval van bijzondere omstandigheden meer dan 30 personen toe te staan bij een uitvaartplechtigheid in een uitvaartcentrum.