Belangrijk bericht voor bezoekersLet op! Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden.

Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl(externe link) of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Nieuwe burgemeester

Nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Bergen heeft besloten om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan te bevelen Michael Rauner voor te dragen voor benoeming tot burgemeester.

 

Manon Pelzer neemt eind maart 2024 afscheid als burgemeester van de gemeente Bergen. De gemeenteraad was de afgelopen maanden dan ook op zoek naar een opvolger.

Waar staan we nu?

 1. Afgerond: Profielschets -

  De gemeenteraad stelt de profielschets vast. Hierin staat zo duidelijk mogelijk beschreven wat onze gemeente van de nieuwe burgemeester verwacht. Maar ook wat onze gemeente de burgemeester te bieden heeft. De gemeenteraad heeft in de profielschets rekening gehouden met de wensen van inwoners, verenigingen, ondernemers en werknemers.

  Bekijk de profielschets Bekijk de ingezonden reacties

 2. Afgerond: Vacature -

  De vacature voor burgemeester stond open van dinsdag 3 oktober tot en met dinsdag 24 oktober 2023. In totaal hebben 13 kandidaten bij de commissaris van de Koning, Emile Roemer, gesolliciteerd. Het gaat om 3 vrouwelijke en 10 mannelijke kandidaten. De meeste kandidaten hebben een ambtelijke en/of politiek-bestuurlijke achtergrond.

  De commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie van de gemeente Bergen voeren gesprekken met een aantal kandidaten. De vertrouwenscommissie bestaat uit de vijf fractievoorzitters (de leiders van de vijf partijen in de gemeenteraad).

 3. Afgerond: Aanbeveling -

  De gemeenteraad besluit om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan te bevelen Michael Rauner voor te dragen voor benoeming tot burgemeester. 

  Michael Rauner (56) woont (nog) in Voorburg en heeft de Duitse en Nederlandse nationaliteit. Hij is gepromoveerd psycholoog met een lange staat van dienst in allerlei (leidinggevende) functies, bij vooral het ministerie van Buitenlandse Zaken. Rauner heeft veel in het buitenland gewerkt, recent als plaatsvervangend ambassadeur in Panama. Op dit moment is hij strategisch en veranderkundig adviseur bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Hij heeft geen politieke en hiermee samenhangende bestuurlijke ervaring, maar heeft in zijn werk veel te maken (gehad) met ministers, staatshoofden en bijbehorende protocollaire en veiligheidsaspecten.

  Rauner is naar de overtuiging van de gemeenteraad in staat snel het ambt van burgemeester onder de knie te krijgen en te opereren als uitstekend voorzitter van raad en college, burgervader, boegbeeld en netwerker. Kortom: een ‘zij-instromer’ waar we als gemeente veel aan zullen hebben.

 4. Nog te doen: Installatie -

  De commissaris van de Koning installeert Michael Rauner tot burgemeester van de gemeente Bergen. Dit gebeurt tijdens de raadsvergadering van dinsdag 2 april, vanaf 17.00 uur.