zicht op Well met hoge waterstand van de Maas

Op deze pagina vindt u onder andere informatie over schadeafwikkeling na de hoge waterstand van de Maas in juli 2021.

Hulp en nazorg

Slachtofferhulp Nederland biedt hulp bij rampen en calamiteiten, zo ook voor de getroffenen van de watersnoodramp in Limburg. Wilt u uw verhaal kwijt, bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies? Kijk dan bij Slachtofferhulp Nederland

Voor ondernemers

Bent u ondernemer en heeft u (omzet- of teeltplan)schade naar aanleiding van de wateroverlast? Dan kunt u dat melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Kijk voor meer informatie op deze website.