De jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei in de gemeente Bergen is bij het verzetsmonument op de Hamert in Wellerlooi. 

Ieder jaar staan we tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Om 20.00 uur is het in heel Nederland twee minuten stil.

Stille tocht

Om 19.30 uur verzamelen de deelnemers zich bij Pannenkoekenhuis Jachthut op den Hamer aan de Twistedenerweg 2 in Wellerlooi waar de stoet opstelt en in stilte vertrekt, onder begeleiding van het St. Antoniusgilde Well, voor de herdenking naar het monument op de Hamert. 

Bij het verzetsmonument

Na het Signaal Taptoe om 20.00 uur is het twee minuten stil. Na dit stiltemoment speelt een fanfare/harmonie uit de gemeente Bergen het Wilhelmus.

Daarna legt onder andere het college van Gemeente Bergen, het St. Antoniusgilde Well, familieleden van de overledenen en bezoekers een krans of bloemen bij het monument.

Het college en twee leerlingen van een basisschool uit de gemeente Bergen leggen gezamenlijk de krans van Gemeente Bergen. De fanfare/harmonie speelt tijdens de kranslegging.

Twee leerlingen van de deelnemende basisschool dragen een gedicht voor, aansluitend is de toespraak van burgemeester Manon Pelzer. 

Na de klanken van het Wilhelmus bent u van harte welkom in Jachthut op den Hamer.

Meer informatie

Wilt u een digitale bloem leggen bij dit monument? Dat kan hier(externe link).

Wij houden u in april/mei op de hoogte over de jaarlijkse herdenking via deze website, sociale media en op onze pagina Gemeenteberichten in het huis-aan-huisblad Maasduinen Centraal. 

Elk jaar neemt een andere school en fanfare/harmonie uit onze gemeente deel aan deze herdenking.