Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Voor eigenaren van Rijksmonumenten bestaan diverse subsidieregelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Bergen. Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten van de gemeente Bergen is er  geen subsidie beschikbaar.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Wat moet ik doen?

Neem vóórdat u een subsidieaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Wilt u monumentensubsidie krijgen voor onderhoud aan een rijksmonument? Vraag informatie bij de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen. In dit pip legt u uw plannen voor de komende jaren vast. Dit pip moet:

  • een bouwkundig inspectierapport als basis hebben (niet ouder dan 2 jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht)
  • een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden
  • beschrijven wat het doel is
  • een meerjarenplan voor de werkzaamheden hebben
  • een meerjarenbegroting hebben