5 oktober 2020 – Heeft u een afspraak in het gemeentehuis, dan adviseren wij u om een mondkapje te dragen.

In het publieksgedeelte van het gemeentehuis verzoeken wij u dringend een mondkapje te dragen. Bij de contactschermen aan de balies is het dragen van een mondkapje niet noodzakelijk. Deze schermen bieden voldoende bescherming. Maar het staat u natuurlijk vrij om ook daar een mondkapje te dragen. Daarnaast is het verplicht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten.

Deze maatregel is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Verder gelden uiteraard de algemene corona hygiëne- en gezondheidsregels:

  • Blijf bij klachten thuis en laat u testen;
  • Heeft u of een van uw huisgenoten koorts, dan blijft u ook thuis;
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • Hoest en nies in uw elleboog.

U kunt het gemeentehuis alleen bezoeken op afspraak. Een afspraak maakt u online of telefonisch via (0485) 34 83 83.