In 2022 worden de verharding en inrichting van de Meindert Hobbemastraat in Nieuw Bergen vervangen. De straat wordt voorzien van nieuwe bestrating, groen en een nieuw rioolsysteem, waarin neerslag wordt afgekoppeld.

Het afgelopen jaar heeft Gemeente Bergen in nauw overleg met de bewoners van de straat gewerkt aan een ontwerp voor de nieuwe straat. Op maandag 14 november starten de werkzaamheden om dit ontwerp te realiseren.

Verkeersmaatregelen

De werkzaamheden worden uitgevoerd door AVG Wegenbouw Heijen BV en duren ongeveer 10 weken. Om de hinder voor bewoners zo klein mogelijk te maken, worden de werkzaamheden in 6 fases uitgevoerd (zie onderaan deze pagina).

Per fase wordt het werkvak afgesloten voor verkeer. Deze afzettingen worden met bebording aangegeven. In fase 6A en 6B wordt daarnaast gewerkt met omleidingsroutes voor doorgaand verkeer. Woningen blijven te voet en per fiets altijd bereikbaar. Aanwonenden en belanghebbenden worden per brief geïnformeerd over de afsluiting van een werkvak.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl.