Doel van deze maatregelen is om – naast onze gezondheid – ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Op de website van de Rijksoverheid kunt u de maatregelen vinden.

Informatiekanalen

Op rijksoverheid.nl/coronavirus staan veel antwoorden op vragen die ondernemers gesteld hebben. Dat geldt ook voor de webpagina's van: 

Websites voor specifieke bedrijfssectoren:

Voor Limburgse ondernemers:

  • MKB Limburg www.mkblimburg.nl , ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
  • LLTB www.lltb.nl , ondernemers in de agrarische en tuinbouw sector
  • Limburgse werkgeversvereniging LWV www.lwv.nl de belangenbehartiger van werkgevers in Limburg

Anderstaligen

Werken in uw bedrijf mensen die het Nederlands niet goed beheersen? U kunt hen op de hoogte stellen van de coronamaatregelen met behulp van de communicatiemiddelen voor anderstaligen

Bedrijfscontactfunctionaris

Onze bedrijfscontactfunctionaris helpt u graag bij vragen. U kunt contact opnemen met Mark Rijniers via 06 4458 8821 of via mail m.rijniers@bergen.nl.