In de week van 23 november brengt Gemeente Bergen wegmarkering aan op de Aijenseweg in Aijen.

Het betreft de asfaltverharding binnen de bebouwde kom, vanaf de komgrens tot aan de klinkerverharding voor huisnummer 26A.

Verkeersmaatregelen

Het is niet nodig om de weg af te sluiten. Tijdens de werkzaamheden worden weggebruikers om het werkvak heen geleidt.

Markering

Voor een eenduidige weginrichting en het beperken van de snelheid van gemotoriseerd verkeer, brengen we aan beide zijden van de Aijenseweg een onderbroken ‘1-1 markeringslijn’ aan (zie bijgevoegde foto).

Om geluidsoverlast te voorkomen maken we voor de markering gebruik van zogenaamde sprayplast. Dit materiaal is veel minder dik dan het gebruikelijke markeringsmateriaal. Daarmee voorkomen we een toename van geluid en trillingen als gevolg van passerend verkeer.

Vragen?

Neem dan telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum, telefoon (0485) 34 83 83 of 14 0485. Of stuur een e-mail naar info@bergen.nl.