Op weg naar de Voorhaven

Het is u vast niet ontgaan, de ontgrondingswerkzaamheden in Maaspark Well gaan voortvarend verder. Het noordelijke deel van het project Maaspark Well, tussen Aijen en de Voorhaven bij ’t Leukermeer in Well, begint meer en meer vorm te krijgen. Hieronder geeft Kampergeul B.V. een update van dit project.

De werkzaamheden verlopen volgens schema. Op dit moment vinden de ontginningswerkzaamheden ten zuiden/westen van de Sint Jacobshoeve aan de Kampweg plaats. De komende maanden gaat de zandzuiger en de drijvende klasseerinstallatie naar de Voorhaven bij het Leukermeer. Dit betekent dat de Voorhaven verbonden wordt met de noordelijke plas. 

Aangepaste vaarroute Voorhaven 

Vervolgens gaat de ontgronding via de Voorhaven naar het zuidelijke deel van het project. De ontgrondingswerkzaamheden, en daarmee ook de installaties, verplaatsen zich van noord naar zuid. Daarom is het noodzakelijk dat de huidige invaart van het Leukermeer naar de Maas en visa versa vanaf 1 november tijdelijk voor het recreatieverkeer wordt afgesloten. 

Er komt een nieuwe, tijdelijke vaarroute vanaf de Maas over de noordelijke plas. Met bebording, rode en groene boeien kan de recreatievaart de nieuwe vaarroute volgen. Daarmee wordt voor iedereen  een veilige situatie gecreëerd. Uiteraard is het belangrijk dat elke waterrecreant zich houdt aan de vaarregels die op de plas gelden. Bevoegde instanties zoals de BOA’s gaan dan ook controleren en handhaven.