Met logeeropvang verblijft u één of enkele nachten in een zorginstelling. Door dit kortdurend verblijf hebben de mensen, die normaal voor u zorgen, even tijd voor zichzelf.

Er zijn verschillende vormen van logeeropvang:

  • Logeerhuis
  • Woonvorm of zorginstelling
  • Zorgboerderij
  • Logeer- of pleeggezin

Aanvragen

U kunt u aanmelden voor logeeropvang bij het Sociaal Team van de gemeente. De medewerker van het Sociaal Team bekijkt samen met u of logeeropvang een passende oplossing is.

Logeeropvang valt meestal onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Logeeropvang voor kinderen tot 18 jaar is een vorm van jeugdhulp.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u of uw kind een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u vanuit de Wlz logeeropvang regelen. Voorwaarde is dat u of uw kind thuis woont, Wlz-zorg aan huis krijgt en wordt verzorgd door een familielid of mantelzorger. Het zorgkantoor kan u verder helpen.

Eigen bijdrage

Voor logeeropvang betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt niet voor logeeropvang voor kinderen tot 18 jaar.