Twaalf inwoners van de gemeente Bergen hebben op dinsdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen tijdens de Lintjesregen. Burgemeester Manon Pelzer heeft de onderscheidingen uitgereikt. Op deze pagina vindt u meer informatie over de gedecoreerden. 

De heer W.M.M. (Wim) van der Coelen uit Well

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Coelen (70) werkte tot 2015 als docent bij het Valuascollege in Venlo. Hij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1979-heden: vrijwilliger bij en sinds 1994 bestuurslid van Carnavalsvereniging De Maasjoerts in Well. Van 1995 tot 1999 was hij voorzitter.
 • 1985-1992: voorzitter van en vrijwilliger bij Hengelsportvereniging De Snutters in Well.
 • 2012-heden: oprichter en voorzitter van Toneelvereniging De Buunspeulers in Well. Van 2012 tot 2015 was hij ook regisseur.
 • 2017-heden: actief lid en commissielid van/voor Progressieve Kombinatie (PK) Bergen, sinds 2020 raadslid in Bergen.

De heer T.P.H.M. (Theo) Diebels uit Bergen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Diebels (60) werkt bij Trigion Beveiliging als beveiligingsbeambte. Hij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1982-1989: bestuurslid van Schuttersgilde St. Antonius Abt/St. Agatha in Aijen.
 • 1986-heden: prins (1986) en commissielid van Jeugdcarnavalsvereniging De Bietjes (1986-2002), voorzitter (1994-1997, 2014-heden) en vorst (2007-2014) bij Carnavalsvereniging De Sukerpinnen uit Aijen. Daarnaast zet hij zich tot op heden in als commissielid van de Optocht Aijen en als commissielid van Het Maasduinen Lach Gala.
 • 2001-2009: lid van de Ouderraad en vrijwilliger bij Openbare Daltonschool De Klimop Bergen.
 • 2005-heden: bestuurslid, sinds 2014 voorzitter van de Oud Prinsen Aijen.
 • Daarnaast was hij jarenlang vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Bergen.

Mevrouw A. (Annie) de Jong uit Afferden

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw De Jong (61) ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1978-1991: bestuurslid (1980-1985) van en vrijwilliger bij Activiteiten Vereniging ’75 in Roden, een vereniging voor jongeren. Hier organiseerde ze mede activiteiten als klaverjasavonden, de jaarlijkse toneeluitvoering en de jaarlijkse rijwielrally voor de basisscholen.
 • 1995-2015: vrijwilliger bij Basisschool ’t Diekske in Afferden. De Jong was lees- en overblijfouder en lid van de ouderraad. Zij organiseerde mede de schoolreisjes, sportdagen en de evenementen.
 • 1999-2011: penningmeester/voorzitter van Buurtvereniging De Stofwolk in Heukelom.
 • 2004-2008: penningmeester van de toneelvereniging Nuance in Afferden.
 • 2005-februari 2022: penningmeester (2009-2014), voorzitter (sinds 2014), secretaris (sinds 2016) van en vrijwilliger bij de Menvereniging Maasduinen. De Jong organiseerde mede de toertochten. Daarnaast coördineerde zij het opzetten en het onderhoud van de men- en ruiterroutes voor het Routebureau Noord- en Midden-Limburg.
 • 2010-heden: vrijwilliger bij de Stichting Showclub Trekpaard en Haflinger, afdeling Limburg. De stichting ondersteunt de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger in het promoten van de paardenrassen. De Jong ondersteunt de vier evenementen per jaar in Limburg in de voorbereiding en uitvoering.
 • Daarnaast was ze vrijwilliger/ervaringsdeskundige bij (voorlichtings)bijeenkomsten voor diabetici en medische studenten van het Radboud UMC.

De heer J.J. (Jan) Keijsers uit Afferden

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Keijsers (83) was tot 2016 eigenaar van Dorpswinkel Keijsers-Verberkt in Afferden. Hij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1970-heden: medeoprichter, penningmeester (1971-2013) van en vrijwilliger bij de Alverländer Muzikanten in Afferden. De Alverländer Muzikanten zijn ontstaan uit de Fanfare Helpt Elkander. De muzikanten verzorgen circa twintig optredens per jaar. Keijsers zet alles klaar voor de repetities en ondersteunt bij de optredens, zoals het vervoer en het klaarzetten van de spullen. Daarnaast brengt hij flyers rond voor optredens.
 • 1978-heden: vrijwilliger bij de Parochie H.H. Cosmas en Damianus in Afferden. Keijsers verzorgt de collectes, fungeert als misdienaar en verzorgt sinds 2001 de bloemen en muziek bij de Mariakapel. Daarnaast begeleidt hij als accordeonist het kerkkoor bij gelegenheden.
 • 1984-heden: vrijwilliger bij de Stichting Dorpsarchief Afferden. Keijsers verzamelt, beschrijft en archiveert oude foto's en ansichten. Daarnaast draagt hij bij aan de inrichting van de tentoonstellingen en presentaties.

De heer W.P.H. (Wilbert) Linders uit Well

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Linders (56) werkt als productiechef bij Kersten Europe in Wanssum. Van 1999 tot 2019 was hij daar lid/voorzitter van de ondernemersraad. Daarnaast ontvangt hij een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1983-heden: vrijwilliger bij en penningmeester van de vriendengroep De Batjakkers in Well. Linders organiseerde van 1991 tot 1998 het jaarlijkse dorpsfeest het Water Sport Spuit Feest Festijn. Tegenwoordig fungeert hij als jurylid en zorgt hij voor de lotenverkoop bij het festijn.
 • 1984-heden: vrijwilliger bij Harmonie De Vriendenkring in Well. Linders zet zich in voor fondsenwervende activiteiten en de opbouw van het podium. Daarnaast legt hij de verbinding met de carnavalsvereniging.
 • 1996-heden: bestuurslid (tot 2015) van en vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Maasjoerts in Well. Linders was lid van de jeugdcommissie en organiseerde vele jeugdactiviteiten. Sinds 2015 biedt hij ondersteuning aan verschillende activiteiten van de vereniging.

De heer A. (Antoon) Splinter uit Well

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

De heer Splinter (59) is sinds 2016 wethouder en eerste locoburgemeester bij Gemeente Bergen (L). Daarnaast ontvangt hij een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1991-heden: ruiter bij het Cavalerie Ere-Escorte in de rang van ritmeester bij het ministerie van Defensie. Splinter nam aan vrijwel elke uitvoering van Prinsjesdag deel en behaalde het militair ruiterbewijs in goud.
 • 2002-heden: vrijwilliger bij en penningmeester (2017-2019) van de Militaire Ruitersportvereniging Te Paard, afdeling Amersfoort. Splinter ondersteunt bij de activiteiten en wedstrijden, soms als coördinator, en fungeerde als lid van de kascontrolecommissie.
 • 2006-heden: secretaris-penningmeester (2006-2014) en voorzitter (2014-heden) van de Stichting Militair Ruitersportcentrum ‘Marcroix’ (MRC) in Amersfoort-Leusden. Splinter kreeg te maken met achterstallig groot onderhoud aan de manege, een teruglopend klantenbestand en een verminderde omzet. Ook zou op termijn het terrein worden teruggevorderd door het ministerie van Defensie. Hij zette zich met een groep (reserve)officieren in voor het saneren van het MRC: stallen uitmesten, groot onderhoud organiseren, paarden aan- en verkopen, activiteiten opstarten, bardiensten draaien, vrijwilligers coördineren, klanten binden, onderhandelen met Defensie en de jaarrekeningen opstellen. Hij realiseerde mede de overname van een manege in Leusden (2018), om de toekomst van het MRC veilig te stellen. Inmiddels is een nog betere locatie gevonden.
 • 2007-2016: voorzitter van de basisschool Sint Vitus in Well. Ook was hij lid en voorzitter (2010-2015) van de overkoepelende Stichting Katholiek Basisonderwijs in de gemeente Bergen. Hij gaf de aanzet voor de fusie tussen diverse scholengemeenschappen tot de Stichting Lijn 83 Primair Onderwijs, waar hij in de periode 2015-2016 fungeerde als voorzitter van de Raad van Toezicht.
 • 2009-2011: penningmeester van de Nederlandse Vijfkampbond, nu de Stichting Sportonderscheidingen. De bond was verantwoordelijk voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Splinter zette zich met name in voor de transformatie naar een professionele sportbond om de subsidies te behouden en de fusies daartoe met diverse sportbonden tot de Stichting Sportonderscheidingen.
 • 2010-2015: vrijwilliger bij de Zwemvereniging Vivalo in Bergen. Hij fungeerde als coach van de wedstrijdzwemmers en ondersteunde bij de schoonmaakacties langs de rivieren in de buurt.
 • 2011-2014: penningmeester van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie.
 • 2017-heden: medeoprichter en voorzitter van de Kerngroep Veteranen Bergen. Hij organiseert mede de jaarlijkse bijeenkomst en de deelname aan de jaarlijkse 4 mei herdenking.

De heer J.J. (Hans) Stammen uit Siebengewald

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Stammen (74) werkte tot zijn pensioen in 2013 bij Continental Ticking in Kevelaer (Duitsland). Hij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1978-2000: secretaris van en vrijwilliger bij Vereniging Het Groene Kruis, afdeling Siebengewald.
 • 1996-heden: vrijwilliger bij het Gemengd Kerkkoor Siebengewald.
 • 2002-heden: secretaris en penningmeester van Stichting Dorpsblad De Grenskoerier in Siebengewald.
 • 2004-2014: vrijwilliger van de KBO, afdeling Siebengewald.
 • 2014-heden: initiator en voorzitter van Stichting Goede Doelen Week Siebengewald. Stammen bracht de contactpersonen van de collecterende goede doelen in Siebengewald samen en realiseerde de organisatie van de gezamenlijke collecte.
 • 2014-heden: vicevoorzitter (sinds 2015) en penningmeester (sinds 2020) van de KBO, afdeling Siebengewald. Stammen fungeert sinds 2014 als afgevaardigde in de Seniorenraad van de gemeente Bergen en was enkele jaren secretaris van dit overleg. Daarnaast neemt hij sinds 2014 deel aan de regioraadsvergaderingen en de algemene ledenvergadering van de KBO Limburg. Sinds 2016 is hij de stuwende kracht achter het project ‘Schuuf mar an’, tegen eenzaamheid onder ouderen.

De heer G.T.L. (Theo) Tebarts uit Bergen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Tebarts (72) werkte tot 2015 bij Gemeente Bergen. Hij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1978-heden: vrijwilliger bij en sinds 2012 bestuurslid/penningmeester van Fanfare Les Montagnards in Bergen. Sinds 1996 is hij archiefbeheerder/beheerder van de muziekstukken van de vereniging en sinds 2016 beheert hij de uniformen.
 • 1990-1998: bestuurslid (portefeuille: Financiën) van Stichting Katholiek Basisonderwijs Bergen. Naast zijn reguliere bestuurstaak heeft hij een digitaal systeem ontwikkeld waardoor scholen in staat waren een meerjarenplanning op te stellen.
 • 1997-heden: bestuurslid, penningmeester (sinds 2010) van en vrijwilliger bij Stichting Vogelasiel Bergen. De inkomsten van het asiel bestaan voor een belangrijk deel uit de belastingservice. Zo’n 60 tot 80 inwoners maken hier jaarlijks gebruik van.

Mevrouw S.M.E. (Sonja) Timmermans uit Well

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Timmermans (46) ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 2005-heden: vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Maasjoerts in Well. Timmermans was in de periode 2005-2014 medeorganisator van de halfjaarlijkse spokentocht. Zij verzorgde onder andere het beheer en de opslag van de kleding en de materialen. Ook was ze instructeur van de jeugdgarde (2009-2014) en regelde de logistiek bij wedstrijden. Sinds 2012 regisseert zij de jeugdzittingen. Bij de eerste virtuele jeugdzitting in 2020 had ze een bijzondere rol. In de periode 2013-2018 was zij bovendien penningmeester van de jeugdafdeling.
 • 2006-heden: mantelzorger van haar dochter met een ernstige meervoudige beperking. Ze draagt in haar eentje de 24-uurs zorg.
 • 2009-heden: vrijwilliger bij de Orthopedische Dagbesteding 'De Sprong'. Timmermans zette zich in voor het tuinproject: ze maakte het ontwerp en hielp mee bij de aanleg. Daarnaast is zij actief in de fondsenwerving en ondersteunt zij activiteiten. Ook bedacht zij het nieuwe logo en hielp zij bij de recente verhuizingen.
 • 2013-heden: penningmeester van Stichting Spokentochten Well. Timmermans coördineert de contacten met de lokale horeca, regelt de pr en is verantwoordelijk voor de social media en de website. Verder verzorgt zij de inkoop van materialen en onderhoudt zij de contacten met de vrijwilligers.
 • 2015-heden: vrijwilliger bij het evenement 'Well-Lympics'. Dit is een ééndaagse zeskamp voor (jong-)volwassenen in Well en omstreken. Timmermans ondersteunt de spelactiviteiten en is actief bij de op- en afbouw.
 • 2019-2020: medeorganisator van de Dorpsquiz in Well.

Mevrouw A.H.M. (Anneke) Toonen uit Aijen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Toonen (61) werkt bij Pluryn als secretarieel medewerker. Zij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 2006-2021: bestuurslid (2006-2009), voorzitter (2010-2018) en secretaris (2018-heden) van de Stichting Dorpsraad Aijen. Daarnaast is zij lid van de werkgroepen Kermis en de Kerstviering Aijen.
 • 2007-heden: vrijwilliger bij het dameskoor 'De Vocalgroep Joy' in Well. Toonen heeft een trekkersrol bij de jaarlijkse bloemenactie, waarbij langs de deur bloemen worden verkocht om de kas te spekken. Ze weet ander leden te enthousiasmeren om mee te doen. Daarnaast verzorgt zij de pr, kleedt zij de ruimtes waar men optreedt aan en legt zij contacten met andere koren.

Mevrouw R.J.D. (Renate) Weijs uit Bergen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Weijs (52) werkt bij Lozeman als administratief medewerker. Zij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 2002-heden: vrijwilliger bij RKVV Montagnards in Bergen. Ze int de contributie en verricht hand- en spandiensten.
 • 2006-2017: vrijwilliger bij Kindervakantiewerk Bergen.
 • 2008-2017: lid van de medezeggenschapsraad van en vrijwilliger bij de Openbare Daltonschool De Klimop in Bergen.
 • 2008-heden: penningmeester (tot 2015), lid van de financiële commissie en vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Erdmennekes in Bergen.
 • 2018-heden: penningmeester van en vrijwilliger bij Ondeugd Tienerdisco, opgericht vanuit de Dorpsraad Nieuw Bergen.
 • 2018-heden: penningmeester van en vrijwilliger bij Vrouwen Maasduinen.

De heer S.J.P. (Stefan) van Zinderen uit Bergen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Zinderen (50) werkt als IT manager bij AVG Transport Heijen. Hij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1992-2020: werkzaam bij kunststoffabriek Meldon Plastics in Bergen, waar hij naast zijn reguliere aanstelling leerlingen van scholen begeleidde, actief was als BHV’er en EHBO’er, bestuurslid was van de personeelsvereniging en lid van de ondernemingsraad.
 • 2004-2014 en 2020-heden: vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Kindervakantiewerk Bergen. Van Zinderen was verantwoordelijk voor de pr en voor de zichtbaarheid op de sociale media. Ook verzorgde hij het printwerk en was hij actief als EHBO'er tijdens het evenement.
 • 2004-heden: vrijwilliger bij en bestuurslid (2004-2013) en vicevoorzitter (2013-2016) van Carnavalsvereniging De Erdmennekes in Bergen. Van Zinderen was in de periode 2004-2009 ook lid van de Raad van Elf. Als bestuurslid was hij verantwoordelijk voor de pr en verzorgde hij de professionalisering van de pr-uitingen. Verder gaf hij leiding aan de optochtcommissie. In de periode 2004-2016 verzorgde hij bovendien de ICT en tegenwoordig helpt hij nog op verzoek bij het organiseren van activiteiten.
 • 2012-2014: vrijwilliger bij Stichting Halfvastenoptocht Offere. Hij is begeleider van het evenement.
 • 2014-heden: vrijwillige dijkwacht bij Waterschap Limburg.